Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stockholms gatunamn ges ut i en reviderad utgåva

Varför heter något Böcklingbacken, Långpannestigen eller Ånghästparken? Vilka var Mamsell Josabeth, Staffan Sasse och Vackra Nanna som fått ge namn åt platser i staden? Vad betyder Akalla, Rinkeby och Skarpnäck?

Om det och många fler platser, gator, parker och torg i Stockholm kan du läsa om i Stockholms Gatunamn.

Denna i ordets bästa mening populärvetenskapliga monografi upplevde fem tryckningar under åren 1982–1984. Tio år senare kom en reviderad utgåva med nytillkomna gatunamn. År 2005 gavs en utökad, reviderad och bearbetad utgåva ut.

Nu är det dags igen. Hela 800 nya gatunamn har tillkommit i denna fjärde utökade och reviderade utgåva av Staffan Nyström.

Staffan Nyström är professor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning vid Uppsala universitet. I 25 år verksam i Stockholms stads namnberedning, bland annat som dess ordförande. Satffan Nyström är ordförande i Ortnamnssällskapet i Uppsala samt delegat i FN:s ortnamnsorgan United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN). Hans främsta forskningsintressen är smånamn, urbana namn, namnteori samt nationell och internationell namnvård och namnplanering.

Källa: Stockholms stad
Form: Bitte Granlund.