Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Alternativa världar på Malmö Konsthall

Sommarens utställningar med William Scott, och Sandra Mujinga är två separata utställningsprojekt som bjudits in till Malmö Konsthall. Här är de installerade i en öppen formation så utställningarna flätas samman, rumsligt, tematiskt och konstnärligt.

William Scott och Sandra Mujinga utforskar i sina respektive konstnärskap alternativa världar, Scott genom sitt detaljrika måleriska arbete och Mujinga i sina digitala processer som ingår i ett mångfacetterat arbete med skulptur, installation, performance och elektronisk musik – ofta sammanfattat i ett enda verk.

Konstnärerna lyfter i sina verk viktiga frågeställningar kring kropp, identitet och representation. Dessa är kopplade till undersökningar om synlighet och tillhörighet: i vilka rum som man hör hemma, och vilka man har möjlighet att beträda genom ett utopiskt tänkande och världsbyggande.


William Scott
Under de senaste 30 åren har William Scott (f arbetat på Creative Growth Art Center, som är en plats i Oakland, strax utanför San Francisco, där personer med olika typer av funktionsnedsättningar ges möjlighet att arbeta och utvecklas som konstnärer. I sina färgstarka målningar knyter han genom sitt sätt att kombinera bild och text stilmässigt an till dagens populärkultur. Motiv som återkommer är porträtt, science fiction och stadens arkitektur.

William Scott ser sig själv mer som arkitekt än konstnär och försöker skapa en människovänligare urban arkitektur. I Praise Frisco utvecklar han sina utopiska visioner om hur San Francisco ska födas på nytt som en socialt jämlik stad – utan våld, kriminalitet eller droger.

Tanken att förbättra världen genomsyrar Scotts konstnärskap och med sin egen-skapade organisation SFO, Skyline Friendly Organization, kan han i sina målningar korrigera historiens misstag och låta människor som dött för tidigt, till exempel av missbruk, skjutningar eller covid-19, komma tillbaka till ett bättre liv.

Sandra Mujinga
Sandra Mujinga (f. 1989 i Goma) är en kongolesisk-norsk konstnär som arbetar med flera olika tekniker – bland annat skulptur, video och textil – kring teman som övervakning, identitet och synlighet. I konstnärskapet syns spår från både traditionellt hantverk och modern digital teknologi vilket resulterar i ett mångsidigt visuellt språk. Sandra Mujinga har på senare tid uppmärksammats via utmärkelsen Preis der Nationalgalerie 2021 i Berlin samt för sin medverkan i 2022 års Venedigbiennal.

Frågor kring identitet och vår digitala närvaro väcks ofta i Sandra Mujingas konst, till exempel i form av ”avatarer”, de figurer eller gestaltningar vi själva väljer att framträda med och vars karaktäristiska drag vi själva styr över. I Mujingas konstnärskap finns ett utforskande av dynamiken mellan färg och ljus, mellan det svarta och den gröna färg som i vår tid fungerar som en ”green screen” – ett tomrum där vad som helst kan placeras i digital postproduktion.

I verket Closed Space, Open World använder Sandra Mujinga ny teknik som utgångspunkt för att utforska en bildvärld inspirerad av science fiction, afrofuturism och internetkultur. Sandra Mujinga har skapat en installation där tre monsterliknande skulpturer projicerar rörliga bilder av en figur – en avatar Mujinga själv har skapat – på genomskinliga plexiglasväggar. Besökarnas silhuetter smälter samman med figurens, vars form är inspirerad av tecknade superhjältar och science fiction.

Källa: Malmö Konsthall

Bild: Sandra Mujinga Closed Space, Open World. Foto: Ove Kvavik / Munchmuseet, Oslo (2022)