Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ukraina, Finland, EU-kommissionen och edtechbranschen lanserar portal för ukrainska lärare och elever

The New Ukrainian School Hub, en portal som samlar utbildningsresurser och information för att stödja ukrainska flyktingars utbildning, oavsett om de är kvar i Ukraina eller befinner sig på flykt i europeiska länder, har lanserats. Det tillkännagav den europeiska kommissionären för utbildning, Mariya Gabriel, idag på den internationella barndagen.

På portalen samlas läroplansbaserade resurser som följer Ukrainas nya läroplan, kompletterande edtechlösningar, andra verktyg samt olika ukrainska plattformar för onlineutbildning. Här finns också landsspecifik och lokal utbildningsinformation. Portalen är framtagen i ett samarbete mellan European Edtech Alliance (EEA) och ”Learning Together”-projektet, med stöd av EU-kommissionen.

Syftet är bland annat att göra det enklare för elever, lärare, familjer och lokala stödfunktioner att snabbt hitta verktyg som fungerar för dem, att ge dem stöd i användandet av olika ukrainska lärresurser och att underlätta i mottagandet av ukrainska elever och lärare i lokala skolor.

– Även om det finns många resurser för att stödja elever och lärare när de navigerar i den här utmanande situationen, är det ofta svårt att hitta dem, förklarar Dr Jarkko Lampiselkä, teknisk chefsrådgivare för projektet ”Learning Together”. Miljoner ukrainska elever och lärare behöver ansluta sig till de lokala utbildningsmöjligheter som finns dit de kommer och ha möjlighet att fortsätta sina studier utan avbrott, när de fortsätter att förflytta sig sig inom EU:s medlemsländer.

– Edtech spelar en viktig roll för att tillgängliggöra lärande och utbildning för människor på flykt, säger Beth Havinga, vd för European Edtech Alliance. Nu har vi samlat de lärresurser som branschen gjort tillgängliga för att underlätta lärande och undervisning och det är viktigt att göra denna information och dessa resurser lättillgängliga.

Initiativet, som har fokus på resurser för skoladministratörer, lärare, elever och även de som stöttar eleverna, t.ex.deras familjer, värdfamiljer eller lokala organisationer, bygger dels på den befintliga samlingen av över 200 edtech-erbjudanden från över 20 medlemsländer som European Edtech Alliance (EEA) samlat och dels på den infrastruktur projektet ”Learning Together” har. Learning Together finansieras av Finlands utrikesministerium och EU-kommissionen och stöds av Helsingfors universitet, Finnish Consulting Group Ltd, och samarbetar med ministeriet för digitala frågor: Transformation of Ukraine (MDT) och UNICEF.

Partners i projektet:

Learning Together-projektet:

Finlands stöd till den ukrainska skolreformen (”Learning Together”) är ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Ukraina och Finland som startade i juli 2018, och som EU anslöt sig till i slutet av 2018. Projektet finansieras av Finlands utrikesministerium (6 miljoner euro) och EU (2 miljoner euro). Den förväntade långsiktiga effekten av ”Learning Together”-projektet är att förbättra kvaliteten på utbildningen i Ukraina såväl som de ukrainska medborgarnas insikt i sitt nya utbildningssystem. Finlands utrikesdepartement har ett avtal med FCG Finnish Consulting Group Ltd som ansvarar för det huvudsakliga genomförandet i samarbete med Utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet och Helsingfors universitets centrum för fortbildning HY+. Projektet samarbetar med Ukrainas ministerium för digital transformation (MDT) och UNICEF.

European Edtech Alliance:

European Edtech Alliance e.V. (EEA) är ett icke-vinstdrivande konsortium av europeiska, nationella branschorganisationer för edtech som tillsammans representerar närmare 2500 edtechföretag. Swedish Edtech Industry är en av de grundande medlemmarna. EEA arbetar för att stödja den inhemska, europeiska och internationella tillväxten av edtech och att driva på innovation inom utbildningsområdet. Alliansen har två huvudfokusområden: policyarbete samt stöd till start-ups och scale-ups. Genom dessa två områden får EEA viktiga insikter, resurser och verktyg som kan användas för att stödja en hållbar utveckling inom utbildningens ekosystem. Sedan februari 2022 har EEA även arbetat med att samla hundratals digitala resurser för läroplansbaserat och kompletterande material till stöd för ukrainska elever, lärare och deras familjer. Ett arbete som nu finns tillgänglig på The New Ukrainian School Hub.

Källa: Swedish Edtech Industry