Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rysslands krig mot Ukraina: EU antar sjätte sanktionspaket mot Ryssland

EU-kommissionen välkomnar antagandet av ett sjätte paket med restriktiva åtgärder mot Ryssland. Sanktioner är ett av EU:s mest synliga, direkta och kraftfulla svar på Rysslands brutala och oprovocerade angrepp på Ukraina som inbegriper systematiskt våld och grymheter mot civilbefolkningen.

Genom paketet införs även ytterligare sanktioner mot Belarus med anledning av landets inblandning i denna aggression. Tillsammans med de tidigare fem paketen är de sanktioner som i dag antas exceptionella och utformade för att ytterligare öka det ekonomiska trycket på Ryssland och undergräva landets förmåga att finansiera sitt krig mot Ukraina. I likhet med tidigare sanktionspaket har de samordnats med internationella partner.

Dagens paket innehåller ett totalförbud mot import av all sjöburen råolja och alla petroleumprodukter från Ryssland. Detta omfattar 90 % av vår nuvarande oljeimport från Ryssland. Vissa övergångsperioder gäller för detta förbud för att sektorn och de globala marknaderna ska kunna att anpassa sig, samt ett tillfälligt undantag för råolja i rörledning för att se till att rysk olja fasas ut under ordnade förhållanden. Detta kommer att göra det möjligt för EU och dess partner att säkra alternativ försörjning och minimera inverkan på de globala oljepriserna.

När det gäller exportrestriktioner innehåller dagens paket restriktioner för kemikalier som kan användas för tillverkning av kemiska vapen.

Utöver sanktionerna har EU klargjort att det är absolut nödvändigt att vi snabbt minskar vårt beroende av energiimport från Ryssland. EU-kommissionen antog sin REPowerEU-plan den 18 maj 2022 för att dels få ett slut på beroendet av fossila bränslen från Ryssland så snart som möjligt, dels tackla klimatkrisen.

På grundval av ett förslag från den höga representanten har EU i dag på sanktionsförteckningen fört upp högt uppsatta militärer och andra personer som begått krigsförbrytelser i Butja och som är ansvariga för den omänskliga belägringen av staden Mariupol. Förteckningen omfattar även enheter som är verksamma i den militära sektorn och tillverkar utrustning och programvara som används i Rysslands aggression mot Ukraina. Bland de nya namnen finns politiker, personer med ansvar för propagandaspridning, personer inom näringslivet samt personer med nära anknytning till Kreml.

Dagens paket innehåller följande delar:

 1) Restriktioner för import av olja

 • Under 2021 importerade EU råolja från Ryssland till ett värde av 48 miljarder euro och raffinerade oljeprodukter till ett värde av 23 miljarder euro. På grundval av ett gemensamt förslag från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och EU-kommissionen har EU-länderna i dag beslutat att införa ett embargo mot import av dessa produkter. Sanktionerna träder i kraft med omedelbar verkan och leder till en ordnad utfasning av importen av olja från Ryssland. För sjöburen råolja kommer transaktioner på spotmarknaden och fullgörandet av befintliga avtal att vara tillåtna under sex månader efter ikraftträdandet, medan de för petroleumprodukter kommer att vara tillåtna under åtta månader efter ikraftträdandet. Medlemsstater som är särskilt beroende av olja från Ryssland i rörledning kan omfattas av ett tillfälligt undantag och fortsätta att ta emot råolja levererad genom rörledning till dess att rådet beslutar något annat. Medlemsstater som omfattas av detta undantag kommer dock inte att kunna sälja vidare sådan råolja eller petroleumprodukter till andra medlemsstater eller tredjeländer.
 • Bulgarien ska, på grund av sitt särskilt utsatta geografiska läge, omfattas av ett tillfälligt specialundantag fram till slutet av 2024 och därmed kunna fortsätta att importera råolja och petroleumprodukter via sjötransporter. Kroatien kommer dessutom fram till slutet av 2023 att kunna tillåta import av rysk vakuumgasolja som behövs för dess raffinaderi.

2) Oljetransporttjänster

 • Efter en avvecklingsperiod på sex månader kommer det att vara förbjudet för EU-operatörer att försäkra och finansiera transport, i synnerhet via sjöleder, av olja till tredjeländer.
 • Detta kommer att göra det särskilt svårt för Ryssland att fortsätta att exportera råolja och petroleumprodukter till resten av världen, eftersom EU-aktörer är viktiga leverantörer av sådana tjänster.

 3) Åtgärder rörande finansiella tjänster och företagstjänster

 • Ytterligare tre ryska banker, däribland Rysslands största bank Sberbank, och ytterligare en belarusisk bank har stängts av från betalnätverket Swift. Dessa banker är av kritisk betydelse för det ryska finansiella systemet och Putins förmåga att fortsätta krigföringen. Detta kommer att befästa den ryska finanssektorns fullständiga isolering från det globala systemet.
 • Åtgärderna avseende truster har förfinats och lämpliga undantag har fastställts i en reviderad version av bestämmelsen (t.ex. för humanitära ändamål eller för det civila samhället).
 • Det är nu förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla företagstjänster som redovisning, revision (däribland lagstadgad revision), bokföring och skatterådgivning, företags- och organisationskonsulttjänster samt marknadsföringstjänster till Rysslands regering och till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

4) Stopp för sändningsverksamhet

 • Sändningsverksamheten vid ytterligare tre ryska statliga mediekanaler – Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24 och TV Centre International – har avbrutits. De hör till de viktigaste Kremlvänliga desinformationskanalerna som riktar sig till en publik i Ukraina och EU med propaganda till stöd för Rysslands aggression mot Ukraina.
 • Flera tillsynsmyndigheter i EU-länder har redan vidtagit åtgärder mot de ryska statskontrollerade programföretagen och kanalerna. De kommer hädanefter inte i någon form kunna distribuera sitt innehåll i EU, vare sig via kabel, satellit, internet eller appar för smarttelefoner.
 • Det är också förbjudet att göra reklam för varor eller tjänster via de kanaler som omfattas av förbudet.

5) Exportrestriktioner

 • Dagens paket innehåller ytterligare exportrestriktioner. Förteckningen över avancerade tekniska produkter som omfattas av ett förbud mot export till Ryssland har utvidgats till ytterligare kemikalier som skulle kunna användas vid tillverkning av kemiska vapen, och vars export till andra destinationer, t.ex. Syrien, kontrollerats sedan 2013. Genom dagens paket utökas dessutom förteckningen över fysiska och juridiska personer eller enheter som har kopplingar till Rysslands militärindustriella komplex. Dessa fysiska eller juridiska personer eller enheter är verksamma inom olika sektorer, såsom elektronik, kommunikation, vapen, skeppsbyggnad, maskinteknik och vetenskaplig forskning. I och med denna uppdatering anpassar sig EU till USA:s åtgärder, och andra partner förväntas följa efter inom kort.
 • Genom paketet läggs Storbritannien och Sydkorea till i bilagan med partnerländer som har antagit i allt väsentligt likvärdiga exportrestriktioner.
 • Förteckningen över belarusiska enheter som omfattas av restriktioner har utökats betydligt (från 1 enhet till 25). Det rör sig om tillstånd för försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden, samt varor och teknik som kan bidra till militär och teknisk förstärkning av Belarus eller till utvecklingen av landets försvars- och säkerhetssektor.

Källa och foto: Europeiska kommissionen