Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nationell totalförsvarsdag arrangeras i Malmö till helgen

Lördagen den 18 juni 2022 arrangeras en Nationell totalförsvarsdag i Malmö. Syftet med den Nationella totalförsvarsdagen är att visa hur vi tillsammans bygger ökad förmåga och att alla i Sverige har en viktig roll i detta.
– Nationella totalförsvarsdagen är ett bra tillfälle för alla som kan komma till Malmö att lära sig mer och samtidigt ha trevligt, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Dagen erbjuder möjlighet för allmänheten att lära sig mer om det svenska totalförsvaret, prova på olika spännande aktiviteter och träffa myndigheter och frivilligorganisationer.
– Just nu ser vi ett stort intresse för totalförsvaret och många människor vill veta hur de kan bidra och agera i händelse av kriser eller krig, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Bakom arrangemanget för dagen står MSB och Försvarsmakten, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad. Bland de medverkande finns förutom MSB och Försvarsmakten, bland andra Kustbevakningen, Plikt- och prövningsverket, Kriminalvården, Statens veterinärmedicinska anstalt, Malmö Stad, Länsstyrelserna, Tullverket, Räddningstjänst Syd, Region Skåne, Myndigheten för psykologiskt försvar och Polismyndigheten
– Totalförsvaret består av långt många fler delar än Försvarsmakten. Det svenska samhället är på många sätt välfungerande och robust, och har redan idag beredskap för kriser och krig. Men vår beredskap för kriser och krig behöver stärkas och där kan alla bidra. Tillsammans bygger vi Sveriges styrka!, säger Charlotte Petri Gornitzka.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Bild: Militärövning i Ystad. Södra skånska regementet P7. 14 nov 2015. Rådhuset i Ystad försvaras. Foto: Jonn Leffmann