Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stora skillnader i effektivitet mellan diskmedel

Det mest effektiva handdiskmedlet kan rengöra 750 tallrikar, medan det sämsta bara klarar 100 med samma mängd vatten. Men de diskmedel som använder minst vatten saknar miljömärkning. Det visade Testfaktas laboratorietest.

Testet visade på stora skillnader i effektivitet mellan bra och dåliga diskmedel. Det är anmärkningsvärt hur mycket vatten de bättre diskmedlen sparar.

Inför testet valde Testfakta ut nio vanliga handdiskmedel på den svenska marknaden. Testet utfördes av det oberoende laboratoriet SGS Institut Fresenius i Tyskland. Där satte man upp testbanor där tallrikar med intorkad smuts skulle diskas. Det gjordes olika tester i både kallt och varmt vatten. En disksvamp drogs tjugo gånger på framsidan och sex gånger på baksidan av varje tallrik för att rengöra.

Vinnaren klarade att diska 750 tallrikar rent, medan diskmedlet som kom sist bara rengjorde 100 tallrikar med samma mängd vatten.

Mest skilde sig handdiskmedlen i testet som gjorde i 45 grader varmt vatten. Testvinnaren Yes Max Power klarade av att diska rent 15 tallrikar, eller motsvarande 750 tallrikar per 100 ml diskmedel, innan vattnet i diskbaljan inte längre klarade att lösa upp fettet. Under samma förutsättningar klarade Clean Touch Original bara 3 tallrikar, eller motsvarande 100 tallrikar per 100 ml diskmedel. Den hamnade därmed sist.

Testet gjordes sedan om i 23-gradigt vatten. Yes varumärken toppade återigen listan, med 500 respektive 450 rena tallrikar per 100 ml diskmedel. Men här var avståndet i antalet diskade tallrikar mindre. Lidl:s W5 Power green med 300 diskade tallrikar kom ut som tredje bäst, följt av Coop Änglamark och ICA:s Skona som båda klarade motsvarande 250 tallrikar. I botten återfanns igen Clean Touch.

I testets två sista moment, fettlösande förmåga och direkt rengöringseffektivitet, var det igen Yes Max Power som stod som vinnare. Båda produkterna från Yes är tillsammans klart bäst på att lösa upp fett och smuts. I totalbetyget hamnar de därmed också högst upp på pallen med W5 på en tredje plats. Men dessa tre står också ut eftersom ingen av dem har någon miljömärkning.

Fakta om testet

Testfakta Research har utfört ett jämförande laboratorietest av handdiskmedel på uppdrag av Procter & Gamble. Syftet med testet är att jämföra diskeffektiviteten för ett representativt urval av handdiskmedel på den svenska marknaden.

Följande nio produkter har valts ut för det jämförande testet:

  1. Yes Max Power
  2. Yes Original
  3. W5 Power Green
  4. Coop Änglamark Handdiskmedel
  5. Skona Handdiskmedel
  6. Såklart Handdiskmedel
  7. Grumme Natur
  8. Neutral Handdiskmedel
  9. Clean Touch OriginalYes Max effekt

Laboratorietestet
Laboratorietestet har utförts av SGS Institut Fresenius i Taunusstein och omfattade följande delar:

A. Rengöringseffekt i kallt vatten (23°C)
B. Rengöringseffekt i varmt vatten (45°C)
C. Fettlösande förmåga
D. Direkt rengöringseffektivitet

A. Rengöringseffekt i kallt vatten (23°C)
En definierad mängd fettbaserad smuts appliceras på tallrikar i porslin. Fem liter vatten (vattenhårdhet 5°dH) doseras med diskmedel enligt anvisningarna på produkten*.

De smutsiga tallrikarna diskas på ett kontrollerat sätt av laboratoriets personal, med cirkulära rörelser på fram- och baksidan. 20 gånger på ovansidan och sex gånger på undersidan. Efter varje diskad tallrik utvärderas emulgeringen (lösningen) av fettet i diskvattnet. Om fettansamlingar är synliga i diskvattnet, rörs diskvattnet om i ett förutbestämt mönster för att emulgera fettet. Om fettansamlingarna inte löses upp anses diskvattnet vara uttömd och antalet diskade tallrikar noteras.

B. Rengöringseffekt i varmt vatten (45°C)
En definierad mängd fettbaserad smuts appliceras på tallrikar i porslin. Fem liter vatten (vattenhårdhet 5°dH) doseras med diskmedel enligt anvisningarna på produkten*.

De smutsiga tallrikarna diskas på ett kontrollerat sätt av laboratoriets personal, med cirkulära rörelser på fram- och baksidan. 20 gånger på ovansidan och sex gånger på undersidan. Efter varje diskad tallrik utvärderas emulgeringen (lösningen) av fettet i diskvattnet. Om fettansamlingar är synliga i diskvattnet, rörs diskvattnet om i ett förutbestämt mönster för att emulgera fettet. Om fettansamlingarna inte löses upp anses diskvattnet vara uttömd och antalet diskade tallrikar noteras.

*) Clean Touch anger en dosering motsvarande en matsked (ca 15 ml). För testet valdes en dosering mer i linje med övriga produkter (3 ml). Den lägre doseringen påverkade inte jämförbarheten, eftersom alla resultat räknats om till diskeffekt per ml diskmedel.

C. Fettlösande förmåga
500 ml vatten med en temperatur på 40°C (vattenhårdhet 5°dH) doseras med diskmedel enligt anvisningarna på produkten* och 50 g fettblandning tillsätts i diskvattnet.

Diskvattenlösningen stressas mekaniskt (rörs om enligt ett standardiserat mönster) tills emulgeringen (den fettlösliga förmågan) är uttömd. Efter varje stresscykel utvärderas emulgeringen av diskvattenlösningen visuellt. Testet upprepas tills emulgeringsförmågan är helt uttömd och ett fettskikt syns ovanpå diskvattenlösningen. En plastmugg och ett glas doppas i diskvattenlösningen för att utvärdera eventuella spår av fett.

Ett diskmedels emulgeringsförmåga är en indikation på hur väl diskmedlet kan hålla fettet emulgerat (utspätt) så att det inte fastnar på disken. När diskvattenlösningen är uttömd kommer fettet att spjälkas, vilket resulterar i ett fettlager överst i diskvattenlösningen.

D. Direkt rengöringseffektivitet
Rostfria stålplåtar penslas med en definierad mängd fettbaserad smuts och bränns in i en ugn. Plåtarna gnuggas därefter med en svamp innehållande en koncentrerad diskvattenlösning (20 procent diskmedel). Gnuggningen utförs i en testanordning (Sheen Scrub Tester) som ger ett konstant tryck och identiska rörelser med svampen. Testet pågår tills plåten är helt ren, eller till max 100 gnuggningar. Rengöringseffekten utvärderas visuellt och anges på en tio-gradig skala där 10 är helt rent.

Tolkning och betygsättning
Resultaten från laboratorietestet har tolkats och betygsatts i samråd med laboratoriet. Betygsättningen görs på en skala från 1 till 10, där 10 är bäst. Betyg under 6 ges endast om resultaten är dåliga eller avsevärt sämre jämfört med prestandan för de andra produkterna i urvalet.

Totalbetyget är ett viktat medelvärde av resultaten för de olika delparametrarna:

A. Rengöringseffekt i kallt vatten (23°C) 20 %

B. Rengöringseffekt i varmt vatten (45°C) 40 %

C. Fettlösande förmåga 10 %

D. Direkt rengöringseffektivitet 30 %

Källa: Testfakta

Testfakta är ett oberoende test- och research företag specialiserat på laboratorietest och utvärdering av produkter för konsumenter och yrkesanvändare. Testerna utförs i samarbete med ett europeiskt nätverk av certifierade test- och forskningslaboratorier, specialiserade inom olika produkt- och provningsområden.

Bild: Dryghetstest. Testledaren diskar tallrikarna tills lösningen är utmattad. Foto: Tobias Meyer