Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige bidrar med rekordstort stöd för världens fattigaste länder

Regeringen har 30 juni fattat beslut om bidrag på 9,2 miljarder kronor till Världsbankens fond för låginkomstländer (IDA).

– Sverige gör nu ett rekordstort bidrag på 9,2 miljarder kronor till IDA, när behoven är som störst och över 100 miljoner människor fallit in i extrem fattigdom under pandemin, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

Sverige är åttonde största givare till IDA och har spelat en betydande roll för att forma arbetsprogrammet för de kommande tre åren. Mer än en tredjedel av medlen ska riktas till klimatåtgärder och prioritet ligger på att stärka krisberedskap och motståndskraft inför framtida kriser såsom klimatrelaterade katastrofer, hunger och pandemier. Påfyllnaden säkerställer även att Världsbanken fortsatt kan vara en central aktör för att bistå utvecklingsländerna i att uppnå de långsiktiga målen i Agenda 2030 och Parisavtalet.

– Stödet genom IDA är centralt för att bemöta de många parallella globala kriser som drabbar de fattigaste värst, inklusive klimatförändringar, krig och konflikter, ökad skuldbörda och krisen i global livsmedelsförsörjning, säger Ernkrans.

Världsbankens fond för låginkomstländer

Världsbankens fond för låginkomstländer (IDA) är den enskilt största globala fonden för multilateralt stöd till världens 74 fattigaste länder. Förhandlingar om påfyllnad i fonden tidigarelades ett år på grund av de akuta finansieringsbehoven som covid-19-pandemin orsakat med ökande fattigdomsnivåer där kvinnor, barn och sårbara grupper drabbats hårt. Förra årets förhandlingar resulterade i en historiskt stor påfyllnad om sammanlagt ca 930 miljarder kronor för kommande treårsperiod drygt 100 miljarder mer än den senaste påfyllnaden 2019.

IDA:s arbetsprogram för juli 2022 – juni 2025 förväntas resultera i bland annat:

  • Grundläggande hälsa, nutrition och familjeplaneringstjänster för 430 miljoner människor.
  • Vaccinationer av 200 miljoner barn.
  • Sociala trygghetsnät för 375 miljoner människor.
  • Framtagande av nationellt fastställda bidrag för klimatet (Nationally Determined Contributions, NDC) i minst 50 länder.
  • Tillgång till elektricitet för 50 miljoner människor.
  • Tillgång till rent vatten för 20 miljoner människor.

Källa: Utrikesdepartementet

Bild: Rayerbazar, Dhaka, Bangladesh. Foto: Jubair1985