Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Uppdrag till Statskontoret att kartlägga korruption inom kommuner och regioner

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att kartlägga korruption inom kommuner och regioner. Uppdraget syftar till att höja kunskapsnivån nationellt om risker inom kommuner och regioner och samtidigt förbättra förutsättningarna för kommuner och regioner att motverka korruption.

För regeringen är arbetet mot korruption viktigt och det utgör ett led i förverkligandet av regeringens prioritering att tränga tillbaka den brottslighet som hotar samhällsgemenskapen. Medborgarna ska kunna ha förtroende för att offentlig verksamhet bedrivs på ett korrekt sätt. Kommuner och regioner har ett stort ansvar för den skattefinansierade välfärden och de behöver arbeta ändamålsenligt mot korruption.

– Även om Sverige i olika internationella rankingar framstår som ett land med låg nivå av korruption är vi inte befriade från problemet. Vi får aldrig slå oss till ro i kampen mot korruption och nu behöver vi höja kunskapsnivån nationellt om korruptionsrisker inom kommuner och regioner, säger civilminister Ida Karkiainen.

Regeringen har tidigare beslutat om en nationell handlingsplan mot korruption i offentlig förvaltning för 2021–2023. Nyligen tillsattes även en utredning om övergångsrestriktioner efter vissa anställningar och uppdrag i offentliga verksamheter. Nu tar regeringen ytterligare ett steg i arbetet genom ett uppdrag till Statskontoret.

Uppdraget innefattar tre delar där Statskontoret ska lämna en lägesbild av förekomsten av korruption, korruptionsrisker och arbetssätt inom kommuner och regioner, analysera lägesbilden samt föreslå eventuella åtgärder för att korruptionen ska kunna motverkas ytterligare inom sektorn.

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om uppdragets genomförande.

Källa: Finansdepartementet.

Foto: Jonn Leffmann