Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nio av tio: förbjud omvändelseförsök!

Runtom i Sverige utsätts hbtq-personer för omvändelseförsök. Det handlar om olika former av tvång och våld för att de ska ge upp eller dölja sin hbtq-identitet. En undersökning från Demoskop visar att hela nio av tio svenskar vill att omvändelseförsök ska förbjudas i Sverige. RFSL och RFSL Ungdom kräver att ett förbud införs.

Omvändelseförsök handlar om att personer ska ge upp eller dölja sin sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck, till exempel genom hot, våld, olika former av ”behandlingsmetoder” eller tvångsäktenskap. I myndigheten MUCF:s rapport ”Unga hbtq-personers utsatthet för omvändelseförsök i Sverige” (2022) anges att nästan var femte ung hbtq-person har blivit utsatt för någon form av omvändelse eller påtryckning. Fem procent av hbtq-ungdomar har blivit utsatta för allvarliga försök till omvändelse. När försöken inte lyckas trappas de ofta upp.

I en opinionsundersökning utförd av Demoskop, beställd av RFSL, har över tusen svenskar som speglar befolkningen i stort tagit ställning till om omvändelseförsök bör förbjudas. Stödet är massivt: hela 88 procent svarar att de anser att omvändelseförsök bör förbjudas. 77 procent säger ”ja, definitivt” medan 11 procent säger ”ja, kanske”. Resterande 12 procent är tveksamma eller säger nej. Skillnader utifrån kön, ålder, bostadsort eller partisympati är små; befolkningens stöd är alltså brett.

– Det är glädjande att så stor del av befolkningen tycker att omvändelseförsök behöver förbjudas. Omvändelseförsök orsakar stort lidande för många och samhället kan inte acceptera att det sker. Ett förbud är vad vi kräver och vi vill se det nu, säger Trifa Shakely förbundsordförande för RFSL.

Regeringen inledde i juli en utredning för att se om ett förbud mot omvändelseförsök behövs. RFSL och RFSL Ungdom menar att ett särskilt brott som förbjuder omvändelseförsök bör införas så fort som möjligt. Handlingar med syfte att omvända någon, som redan är kriminaliserade, bör leda till en straffskärpning. Om ett samfund erbjuder omvändelseförsök bör statsbidraget till samfundet stoppas. Samfund som inte viger samkönade par bör inte heller få behålla sin vigselrätt.

– Vuxenvärlden sviker unga när de istället för stöd och omtanke blir utsatta för omvändelseförsök. Nu är det dags att gå från ord till handling, säger Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av RFSL inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1110 intervjuer under perioden 18–23 juli, 2022 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Infotext till panelen: ”Under våren har det kommit en rapport från en statlig myndighet, MUCF, som visar att fem procent av unga homosexuella, bisexuella och transpersoner blivit utsatta för allvarliga försök att bli ”botade” eller omvända från sin sexuella läggning eller könsidentitet. Det kan exempelvis handla om hot, våld, ”behandlingsmetoder” eller tvångsäktenskap och kallas omvändelseförsök.”

Fråga: ”Tycker du att omvändelseförsök borde vara förbjudet?”

Källa: RFSL