Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inflationen sjönk i juli

Lägre priser på el och drivmedel gör att inflationen faller tillbaka. I juni sjönk inflationstakten enligt konsumentprisindex med fast ränta till 8,0 procent. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 8,5 procent.

– Lägre priser för el samt drivmedel bidrog till att inflationstakten sjönk för första gången sedan januari, säger Carl Mårtensson, prisstatistiker på SCB.

Priset på el har både ökat och minskat i juli de tre senaste åren. I juli i år noterades en sänkning av priserna. Även drivmedelspriserna sjönk i juli i år, vilket skiljer sig från de senaste tre åren då priserna på drivmedel har ökat i juli.

Priset för utrikes flygresor och paketresor för charter stod för en större ökning under juli vilket är säsongsnormalt under sommaren.

Det var även lägre priser för kläder under juli, då det är vanligt med sommarreor.

Bland livsmedelsprodukterna fortsatte prisökningarna, främst för grönsaker, mjölk, ost och ägg.

– Mejeriprodukter och grönsaker brukar oftast ha en prisökning i juli men har ökat mer än vanligt denna gång, säger Carl Mårtensson.

Fakta: Om statistiken

I Sverige är förändringen i konsumentprisindex, KPI, det vanligaste måttet på inflation. KPI visar prisutvecklingen för alla de produkter och tjänster som hushållen konsumerar.

Ett till mått på inflation är förändringen i KPIF (KPI med fast ränta). KPIF visar samma prisutveckling som KPI, men räknar bort effekten av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån. Från september 2017 har KPIF ersatt KPI som mått för Riksbankens inflationsmål.

Källa: SCB