Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stort rekryteringsbehov och fortsatt hög efterfrågan på trygghetsskapande åtgärder

Den positiva konjunkturen bland säkerhetsföretag fortsätter också under kvartal 2. Nio av tio säkerhetsföretag bedömer att efterfrågan kommer att fortsätta öka närmaste halvåret. En lika hög andel av företagen anger också brist på arbetskraft som ett hinder. För att stärka kompetensförsörjningen måste politiken genomföra ordningsvaktsutredningen samt korta handläggningstiderna för personalgodkännanden till lagens krav på två veckor.

– ”Hela 91 procent av säkerhetsföretagen bedömer att efterfrågan kommer att öka kommande halvår. Nästan lika många företag ser ett ökat rekryteringsbehov. Orsaken är ett ökat behov av trygghetsskapande insatser”, säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen.

Konjunkturbarometen visar också att 90 procent av säkerhetsföretagen upplever en brist på personal.

– ”Vår rekryteringsenkät visade att branschen behöver genomföra mellan 8 500 och 17 500 rekryteringar kommande tre år – varav hälften är nyrekryteringar. Då är det oroande att företagen har svårt att hitta arbetskraft”, fortsätter Li Jansson.

För att underlätta branschens eget arbete med kompetensförsörjning behöver politik och myndigheter stärka stödet till säkerhetsföretag.

– ”Andra branscher får ett tydligare stöd av det offentliga i kompetensförsörjningsarbetet. Samtidigt är det guldläge för Arbetsförmedlingen, omställningsorganisationer och olika utbildningar att matcha ut kompetens till våra företag. Det rekryteringssamarbete som finns etablerat – tillsammans med Försvarsmakten – fungerar mycket väl”, avslutar Li Jansson.

Konjunkturbarometern visar också att det finns en rad förslag som skulle stärka rekryteringsarbetet:

  • Genomför den statliga utredningens förslag till ny ordningsvaktslag. Förslaget innehåller förlängd utbildning och ytterligare förstärkningar av ordningsvaktens trygghetsskapande roll. Detta ökar yrkets attraktivitet och leda till fler sökande per tjänst.
  • Fortsätt utveckla samverkan med polisen och hela branschen – vilket skapar trygga insatser och en bra arbetsmiljö
  • Minska handläggningstiderna vid personalgodkännanden. Dessa hindrar rekryteringar samt försämrar trygghetsskapandet genom att fördröja kundernas trygghetsinvesteringar.
  • Bra upphandlingar med rimlig balans mellan pris och kvalitet, god leverantörsdialog och en möjlighet för många aktörer att vara med
  • Omställningsaktörer borde i högre grad stötta de som byter yrke mitt i livet att söka sig till säkerhet
  • Högskolor och universitet måste synliggöra säkerhetsföretag som en attraktiv karriärväg

Källa: Säkerhetsföretagen
Foto: Edaen