Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

I konfliktens spår växer humanitära behov i och utanför Ukraina

Sex månader efter kriget i Ukraina eskalerade fortsätter civilbefolkningen att lida och striderna visar inga några tecken på att minska. Mot bakgrund av växande humanitära behov har Internationella rödakorsrörelsen ökat sina hjälpinsatser och planering för kommande månader är redan igång. Vintern är precis runt hörnet.

– De förödande effekterna av kriget växer i takt med att konflikten drar ut på tiden. Stigande mat- och bränslepriser drabbar redan utsatta och människor måste i princip hushålla med allt, säger Andrei Engstrand Neacsu, ansvarig för Svenska Röda Korsets hjälpinsats i Ukraina där han just nu befinner sig.

– Därtill närmar sig vintern vilket kommer att leda till att människor får svårt att klara sig. I krigsdrabbade områden har de som stannat kvar exempelvis bristfälligt tak över huvudet. Därför förbereder vi redan nu vinterns hjälpinsats.  

Trots en världsomspännande generositet gentemot drabbade av den väpnade konflikten i Ukraina kan denomfattande och vitt spridda ekonomiska krisen göra det svårare att hjälpa de som flytt, inte minst i grannländerna.Konfliktens långtgående konsekvenser på matpriserna är också djupt oroande. Såsom en av världens största spannmålsexportörer har Ukraina fått se sinspannmåls-export minska med 46 procent. En massiv nedgång som har stor negativ inverkan bland annat på Afrikas horn där mer än 80 miljoner människor just nu upplever extrem hunger. 

Ett halvår efter konflikten inleddes kan man ändå konstatera att mobiliseringen för att hjälpa miljontals människor som flytt sina hem i Ukraina var imponerande. För Röda Korsets räkningryckte över 100 000 volontärer ut för att hjälpa i Ukraina och i angränsande länder som Polen, Slovakien, Ungern, Rumänien, Moldavien, Ryssland och Belarus samt i ytterligare 17 länder i regionen. 

– Även idag fortsätter vår personal och volontäreratt arbeta dygnet runt för att stötta människor trots att många oroar sig för sin egen familj och säkerhet.Vi är fokuserade på att vara anpassningsbara, flexibla och lyhörda för vad som än händer härnäst, säger MaksymDotsenko, generalsekreterare för Ukrainska Röda Korset. 

Även om konflikten skulle ta slut i morgon kommerdet att ta åratal att bygga upp landet igen. Stora hjälpbehov kvarstår. Med denna ovissa utsikt krävs det att humanitära organisationer, regeringar och givare engagerar sig på lång sikt. Nya finansieringskällor och resurser kommer att behövas utanför humanitära budgetar. 

Källa: Svenska Röda Korset
Foto: Marko Kokic, Röda Korset