Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nyskapande satsningar när kyrkomusiken intar Uppsala

Den 16-18 september kommer kyrkomusiken att brusa extra starkt och på helt nya sätt i Uppsala.

Närmare 1000 deltagare från hela landet och internationella gäster samlas då till Kyrkomusiksymposium 2022. Temat för dagarna är Med kyrkan som klangbotten. Det speglar kyrkomusiken som ett älskat kulturarv, men också kyrkans betydelse för hela det svenska musiklivet – som plattform för undervisning, konsertarena och som största uppdragsgivare för landets frilansmusiker.

Men det är ett arv som inte kan tas för givet. De närmaste åren finns ett stort behov av att rekrytera nya kyrkomusiker. Samtidigt som färre elever söker sig till de kyrkomusikaliska utbildningarna. Uppgiften att bevara traditionen och samtidigt söka nödvändig förnyelse kommer att prägla dagarna i Uppsala.

Unikt event i domkyrkan
Det främsta uttrycket för detta blir ett fyra timmar långt Performance-event i Uppsala domkyrka, Kyrkomusiken som klangbotten. med över 100 medverkande och där besökarna kan komma och gå, vandra runt och ta del av kyrkomusik från alla tider som spelas i domkyrkans sjutton olika kapell. Samtidigt kläs hela kyrkorummet i ljus- och videoeffekter, och dans, poesi och interaktiva moment blir en del av helheten. Det unika instrumentet Vocal Chorder, en elektronisk ”himlaharpa” introduceras också för första gången i ett svenskt kyrkorum.

– Det blir en gränsöverskridande upplevelse där århundranden av musik möts och det samtidigt finns en visionär blick framåt. Det är fantastiskt spännande att få gestalta detta just i Uppsala domkyrka, säger Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik på Kyrkokansliet i Uppsala och projektledare för Kyrkomusiksymposium 2022.

Nyskapande möten med orgeln
Fler sätt att under dagarna möta kyrkomusiken i nya former är konceptet Go Bach to sleep, där deltagarna helt enkelt lägger sig med en filt i kyrkbänken och slumrar till toner av Bach. Eller ett seminarium och en konsert med amerikanskan Kimberley Marshall, som arbetar med orgelmusik som väg till hälsa och helande.

Det blir också fokus på barns möte med kyrkomusiken, med exempel på nyskapande metoder. En sådan är DO-orgeln, som innebär att barn från Uppsalas skolor under en timme tillsammans får bygga en riktig orgel och sedan spela på den.

Givetvis bjuds också ett brett utbud av konserter i Uppsalas kyrkor med alltifrån medeltidsopera till gospel. Bland de internationella gästerna finns amerikanen Nathan Laube, som kallats en av vår tids främsta orgelvirtuoser.

– Med de här dagarna lyfter vi kyrkomusiken som ett levande och unikt kulturarv som alla i vårt land har – och ska fortsätta ha tillgång till, säger Marit Torkelson.

Källa och foto: Svenska kyrkan