Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Tågstopp när Trafikverket bygger för framtiden

Mellan 19 och 28 september stoppas all tågtrafik på Södra stambanan mellan Malmö och Lund då nya spår ska kopplas in. Bussar ersätter persontrafiken på sträckan. Planera för tågstoppet och räkna med längre restid.

Trafikverket bygger ut Södra Stambanan från två till fyra spår mellan Arlöv och Lund för att minska störningar, öka kapaciteten på järnvägen och minska buller. Fyrspårsbygget utförs i etapper och i slutet av september ska två nybyggda spår tas i drift på en del av sträckan, mellan Lund och Flackarp.

–  Vid midnatt 19 september stoppas tågtrafiken mellan Malmö och Lund. Då står Fyrspårets arbetslag redo att starta inkopplingsarbetet. Under tågstoppet ska vi koppla in cirka 2,5 kilometer ny dubbelspårig järnväg. Trafikverket passar också på att utföra underhåll på andra platser mellan Malmö och Lund, säger Jens-Peter Eisenschmidt, projektchef på Fyrspåret Malmö-Lund.

Samtidigt kommer det dubbelspår som tågen kört på tidigare rivas och byggas upp igen, så att det nästa höst är fyra helt nya spår på sträckan. Material från de gamla spåren tas till vara och det som kan återanvändas får nytt liv någon annanstans i järnvägssverige.

Så påverkas järnvägstrafiken

Under tågstoppet stannar all tågtrafik norrifrån vid Lund C, och all trafik från söder stannar vid Malmö C. Undantagen är vissa fjärrtåg och godståg, som kör annan väg, via Lommabanan. Som resenär och trafikant är det viktigt att planera sin resa.

–Byggandet av fyrspåret är väldigt viktigt för den skånska järnvägstrafiken. När det är klart kommer vi att få en mycket robustare järnväg. Under själva tågstoppet kommer det att vara besvärligare att resa. Vi uppmanar alla att söka sin resa på vår hemsida eller i vår app eftersom avstängningen påverkar hela Skåne. Var också ute i god tid och planera ditt resande, säger Mats Ohlsson, senior verksamhetsutvecklare tåg hos Skånetrafiken.

Källa: Trafikverket
Foto: NCC-OHLA/Trafikverket