Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lokal lagring ska avlasta Göteborgs hamn och minska utsläppen

I Göteborgs hamn intensifieras nu samarbetet med hamnens järnvägsanslutna inlandsterminaler. Genom att erbjuda lokal mellanlagring av importcontainers på inlandsterminaler runt om i Sverige vill man möjliggöra ytterligare optimering av kundernas logistikupplägg.

Initiativet presenterades för kunderna tidigare i september av Göteborgs Hamn AB och APM Terminals Gothenburg – tillsammans med flera av hamnens inlandsterminaler. Syftet är att flytta mellanlagring av importcontainers från hamnen till inlandsterminaler närmare godsets slutdestinationer runt om i Sverige i större utsträckning.

Om en importcontainer från Kina har exempelvis Eskilstuna som slutdestination, är det en fördel om även eventuell mellanlagring sker på inlandsterminal i Eskilstuna. Då har varuägaren bättre tillgänglighet till godset när det väl ska avhämtas.

Förutsättningarna för detta finns tack vare hamnens nätverk av järnvägsanslutna inlandsterminaler runt om i landet.

– På inlandsterminalerna finns allt som behövs vad gäller ytor, utrustning, säkerhet och kompetens att hantera och lagerhålla containergods. Logiken i detta är solklar, och vi har fått väldigt bra respons från marknaden när vi nu ytterligare utvecklat detta koncept tillsammans, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB.

I hamnens växande järnvägsnätverk Railport Scandinavia ingår idag ett 30-tal inlandsterminaler på orter runt om i Sverige, och under 2021 transporterades mer containergods än någonsin via systemet. Järnvägstransporterna ökar även sett till andel i hamnen – över 60 procent av containergodset som går över kaj tar numera tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som få andra internationella storhamnar når upp till.

– Järnvägstransporter är tillförlitliga, effektiva, miljövänliga och systemet har hög kapacitet. Järnvägen har också växt sig ännu starkare som landtransportalternativ på senare tid, bland annat på grund av ökade dieselpriser och rådande chaufförsbrist, säger Claes Sundmark.

Robusta planer på plats
Bakgrunden till att initiativet startar nu är den alltjämt fortsatt ansträngda situationen i olika delar av logistikkedjan till följd av en rad omvärldsfaktorer, där följdeffekterna av covid-19 och Rysslands krig i Ukraina är de mest övergripande. Tillsammans har de bland annat lett till kraftiga begränsningar och trängsel i flera av världens största hamnar.

Men trots de globala logistikproblemen ökar containervolymerna i Göteborgs hamn stadigt – det senaste halvåret med 5%. Detta mycket tack vare att rederier och varuägare i allt större utsträckning använder Göteborgs hamn för sina transportbehov framför andra hamnar i Sverige.

APM Terminals Gothenburg hanterar huvuddelen av containrarna i Göteborgs hamn. Terminalen är också direkt ansluten till järnvägsnätet via terminalens järnvägsharpa.

– APM Terminals Gothenburg hanterar idag 49 procent av den totala svenska containermarknaden och vi fortsätter att växa på en tuff marknad. Vi gläds över utvecklingen och har robusta planer på plats för att möta den ökade efterfrågan. Som ett led i det, behöver vi optimera yarden och skapa plats för effektiva och smidiga flöden genom terminalen, säger Svante Altås Sr. Sales Executive på APM Terminals Gothenburg.

Källa: Göteborg hamn

Göteborg hamn är Skandinaviens största hamn. Cirka 30% av svensk in- och utrikeshandel går via Göteborgs hamn och cirka 50% av all containertrafik.

Bild: Från järnvägsharpan i Göteborgs hamn distribueras huvuddelen av hamnens importcontainrar vidare till inlandsterminaler runt om i Sverige. Bild: Göteborgs Hamn AB.