Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avhandling om tröstekvinnor visar på vikten av att se historiska händelser i sina sammanhang

Tröstekvinnor är beteckningen på den systematiska sexuella exploatering av kvinnor och flickor som ägde rum under det japanska imperiet 1932–45. Det har uppskattats att systemet omfattade allt från 20 000 till 400 000 kvinnor på omkring 2 000 ”tröstestationer” och det beskrivs idag som antingen slaveri eller prostitution.

80 år efteråt väntar de kvinnor som exploaterades sexuellt av den kejserliga japanska armén under andra världskriget fortfarande på ett juridiskt erkännande. Anna-Karin Eriksson beskriver frågan som politiskt låst. Hon belyser i sin doktorsavhandling hur viktigt det är att se historiska händelser ur ett större perspektiv – även nutida händelser som Rysslands invasion av Ukraina.

Systemet med tröstekvinnor för den kejserliga japanska armén kom till av tre huvudsakliga anledningar, berättar Anna-Karin Eriksson som nyligen doktorerat på detta område inom ämnet statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

– Man ville minska mängden våldtäkter som skedde där det japanska imperiet drog fram. Man ville också minska mängden sexuellt överförda sjukdomar och det gjorde man då genom att kontrollera kvinnorna. Och man kan också se det som en sorts avslappning efter att ha fört krig; som rekreation.

Källa: Linnéuniversitetet

Bild: Kejserliga japanska armén tågar in i Manilla 1942. Foto: Carl Mydans