Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny rapport: Vad räcker en vanlig pension till?

Vad räcker en vanlig pension till i vardagen när den ställs mot en basbudget för seniorer? Hur många pensionärer har garantipension utbetald idag och vad säger dessa siffror om pensionssystemet idag och för dess framtid? Det är några av frågorna som diskuteras i SPF Seniorernas nya rapport, som konstaterar att ungefär hälften av landets pensionärer riskerar en tuff ekonomisk situation.

Rapporten undersöker pensionerna (allmän pension och tjänstepension) i kronor och vad dessa pensioner på individ­nivå kan tänkas räcka till i vardagen. I rapporten konstateras att omkring hälften av landets pensionärer, utifrån deras individuella totala pension, riskerar en tuff ekonomisk situation. Detta indikeras av grundskyddsnivåerna (inkomstgränsen för möjlighet till bostadstillägg och antal personer med garantipension) samt när vanliga pensionsnivåer jämförs med en tight månadsbudget. Om enbart allmän pension på individnivå beaktas får tre av fyra seniorer det tufft med månadsbudgeten. Med en något mer generös budget skulle bara en fjärdedel av pensionärerna få sin totala pension att räcka. Dessutom är inkomströrligheten bland pensionärer svag, äldre tenderar jämfört med yngre att bli kvar på samma inkomstnivåer eller sjunka nedåt.

Tjänstepensionen bidrar till att pensionerna för ganska många ändå räcker hyfsat. Men det medför en sårbarhet, man blir beroende av att ha en god tjänstepension och att helst ha valt livsvarigt uttag av densamma. Tjänstepensionen har blivit räddningen för en allmän pension som inte längre kan sägas utgöra en stabil grund för den totala pensionen. Andra livlinor inkluderar att se till att vara sammanboende, att förlita sig på grundskyddet eller tillgång till inkomster utanför systemet (privat pension, löneinkomster, sparpengar). Men syftet med ett pensions­system är att andra inkomster än pension inte ska behövas och man ska inte behöva vara sammanboende för att klara sig.

Det kan vara så att politiken är tillfreds med dagens pensionssituation. Men en fråga som kräver svar – när den inkomstrelaterade allmänna pensionen succesivt blivit allt svagare men lämnats utan åtgärder, och politiken beslutat om att allt fler (totalt nära hälften) av landets pensionärer ska omfattas av garantipension – är vad för typ av pensionssystem vi ska ha i Sverige? Ett grundtrygghetssystem eller ett inkomstrelaterat pensionssystem? Om det är ett inkomstrelaterat system där allmän pension ska utgöra en trygg bas, räcka till i vardagen och spegla individernas arbetsinsatser så måste den inkomstbaserade allmänna pensionen förstärkas.

Källa: SPF Seniorerna