Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Detaljhandeln fortsätter nedåt

Sällanköpsvaruhandeln minskade i augusti för sjunde månaden i följd, enligt preliminär statistik från SCB. Hela detaljhandeln pekar nedåt sedan i maj.

Med sällanköpsvaruhandel avses handel med varor som inte ingår i dagligvaruhandeln. Det är till exempel skor, kläder, elektronik, bygghandeln, ur, guld och leksaker.

– Sällanköpsvaruhandelns försäljning började minska i februari och har fortsatt nedåt sedan dess. I augusti minskade försäljningen med 1,2 procent jämfört med juli, säger Thorsten Holzer, statistiker på SCB.

Totalt minskade hela detaljhandelns försäljning med 0,4 procent i augusti jämfört med juli. Det var fjärde månaden i rad med negativ månadsutveckling.

– Detaljhandelns försäljning var under perioden juni–augusti 5,6 procent lägre än i mars–maj. Sällanköpsvaruhandeln visar en nedgång på 4,5 procent och dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget visar en nedgång på 1 procent, säger Thorsten Holzer.

Jämfört med motsvarande månad 2021 minskade detaljhandelns försäljningsvolym i augusti med 5,1 procent i kalenderkorrigerade tal. Sällanköpsvaruhandeln minskade med 9,0 procent medan försäljningsvolymen inom dagligvaruhandeln exklusive Systembolaget var oförändrad.

Detaljhandelns försäljning, månadsutveckling i procent under 2022

Månad Total detaljhandel Dagligvaror (exkl. Systembolaget) Sällanköp
Januari 3,2 2,7 0,8
Februari 0,1 0,4 -0,4
Mars 0,6 0,8 -0,5
April 0,3 -2,0 -0,5
Maj -0,1 -0,2 -0,4
Juni -5,4 -0,6 -2,9
Juli -0,2 0,5 -1,1
Augusti -0,4 0,1 -1,2

Källa: SCB

Foto: Miguel Hochleitner