Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Medlemmar strömmar in till Naturskyddsföreningen

Veckan efter valet fyrdubblades medlemstillströmningen till Naturskyddsföreningen. Anledningen tros vara att klimat- och naturfrågorna fick så lite uppmärksamhet i valrörelsen, en oro för att många partier inte tycks ta klimat- och naturkrisen på allvar och en stark vilja bland människor att vara med att påverka sin framtid.

– Vi ser en snabb tillströmning av medlemmar efter valet. Jag tolkar det som att det både finns ett stort engagemang hos allmänheten för miljöfrågor och att vi som organisation ses som en viktig och stark aktör, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

Många nya medlemmar strömmar in till Naturskyddsföreningen. Under veckorna som ledde fram till valet har antalet nya medlemmar varit högt, jämfört med motsvarande period föregående år. Veckan efter valet fick föreningen mer än dubbelt så många nya medlemmar, jämfört med veckan innan och ungefär fyra gånger så många som en genomsnittlig vecka.

Anledningen tros vara att klimat- och naturfrågorna fick lite utrymme i årets valrörelse, samtidigt som många partier inte tycks ta klimat- och naturkrisen på det allvar som krävs. Dessutom visar en Sifo-undersökning som Naturskyddsföreningen har låtit göra att det finns ett mycket starkt stöd bland svenska folket för en tuffare klimat- och naturpolitik.

– Vi tror att många människor känner en stark oro inför framtiden och som vill vara med att påverka. Naturskyddsföreningen lockar väldigt många människor som älskar naturen och som också vill ha hållbar framtid på en frisk och levande planet, säger Johanna Sandahl.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Naturskyddsföreningen sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Bra Miljöval föreningens miljömärkning och Sveriges Natur är föreningens medlemstidning.

Källa: Naturskyddsföreningen
Foto: Emma Bergsell