Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

De senaste instruktionerna för hjärt-lungräddning

Igår på Restart a heart day lyfte Hjärt-Lungfonden att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Många liv kan räddas genom att vi alla håller oss uppdaterad på de senaste riktlinjerna för hjärt-lungräddning och ingriper vid ett misstänkt hjärtstopp. 

– Vid plötsligt hjärtstopp är tiden extremt dyrbar och tack vare forskning vet man att hjärt-lungräddning och snabb tillgång till hjärtstartare är avgörande för att överleva ett plötsligt hjärtstopp, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Plötsligt hjärtstopp
Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Endast cirka 600 överlever. Chansen att överleva hjärtstoppet minskar med 10 procent för varje minut som går om ingen påbörjar hjärt-lungräddning och defibrillering med hjärtstartare. Det är därför livsavgörande att omgivningen omgående larmar 112 (ambulans och räddningstjänst), omedelbart inleder hjärt-lungräddning (HLR) samt hämtar närmast tillgängliga hjärtstartare.

Symtom: Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning.

Fakta om plötsligt hjärtstopp (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Plötsligt hjärtstopp är:
När hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.
Symtom: Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning. Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan förekomma, men förmår inte syresätta blodet.
Drabbade i siffror: Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp. Sedan millennieskiftet har antalet personer i Sverige som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femdubblats – från 110 till över 600 räddade liv och har legat relativt stabilt de senaste tio åren. Det motsvarar fortfarande att en person dör av plötsligt hjärtstopp varje timme.
Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.
Forskningsframgångar: Forskning visar att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen har mer än dubbelt så stor chans att överleva. Därför är allmänhetens insats avgörande. Forskning har visat att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna kan så många som sju av tio överleva. Forskningens utmaningar: hitta mekanismerna och orsakerna bakom hjärtstopp, utveckla undersökningsmetoder för att hitta personer som är i riskzonen för hjärtstopp och utveckla ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att hjärnans funktioner räddas.
Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: är att du som råkar ut för hjärtstopp ska överleva och inte få hjärnskador. Fler kan klara livhanken om omhändertagandet i akutfasen och behandlingen utvecklas. Forskningen syftar även till att förebygga att du drabbas av hjärtstopp.
Finansiering: Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Foto: Hjärt-Lungfonden/Zoll