Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Gravida rekommenderas vaccinera sig mot kikhosta

Region Skåne erbjuder nu kostnadsfri vaccinering mot kikhosta för gravida. Genom vaccination i rätt tid överförs skyddet till barnet som får ett gott skydd mot kikhosta redan innan tre månaders ålder, då barnet är redo att själv få vaccin.

– Det här är något som har övervägts sedan en längre tid tillbaka. Nu finns det så mycket samlad kunskap och erfarenhet från omvärlden som gör att det här bedöms som ett mycket bra och säkert sätt att skydda de allra minsta mot kikhosta, säger Anna Hlebowicz, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.

I augusti i år beslutade Folkhälsomyndigheten att gravida nu rekommenderas att vaccinera sig mot kikhosta från graviditetsvecka 16. Kikhosta är en smittsam luftvägsinfektion orsakad av bakterien Bordetella pertussis. Infektionen börjar som en vanlig förkylning men ger sedan långvarig och besvärlig hosta. Hos spädbarn kan kikhosta utvecklas till en allvarlig och livshotande sjukdom.

– En stor andel av barn under tre månader som insjuknar i kikhosta behöver sjukhusvård. Vaccinet mot kikhosta ges först vid tre månaders ålder, men genom att ge vaccinet till den som är gravid kan barnet få bra skydd mot allvarlig sjukdom redan under de första månaderna efter födseln, säger Anna Hlebowicz.

Vaccination vid varje ny graviditet

För att skyddet ska överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två till fyra veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare. Detta för att vaccinationen ska hinna ge så gott skydd som möjligt men också ge skydd om barnet föds tidigt. Vaccinationen är avgiftsfri och sker på vårdcentralen.

Då effekten av vaccinationen sjunker relativt snabbt ger den inte samma skydd för barnet vid en eventuell efterföljande graviditet. Därför rekommenderas vaccination mot kikhosta vid varje graviditet, oavsett hur lång tid det gått sedan tidigare doser innan graviditeten.

Immuniteten kan ha minskat i befolkningen

Under covid-19-pandemin har man sett en kraftig nedgång i antalet fall av kikhosta. Detta beror sannolikt på de åtgärder som vidtogs för att hindra pandemin. Då färre nu varit exponerade för kikhostebakterien kan det innebära att immuniteten i befolkningen, inklusive hos kvinnor i barnafödande ålder, har sjunkit. Detta kan innebära att antalet fall skulle kunna öka igen då man vet att kikhosta kan öka plötsligt efter en period med färre fall.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds barn vid 3 och 5 samt 12 månaders ålder. Vaccinationstäckningen ligger på 97 procent och har varit stabil under många år. Ytterligare påfyllnadsdoser erbjuds vid fem års ålder, och i årskurs 8–9 för barn födda 2002 och senare. Varken vaccination eller genomgången sjukdom ger livslångt skydd varför det är svårt att eliminera sjukdomen.

Källa: Region Skåne

Foto: Region Skåne