Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Uppsalaforskare får del av anslag på 26 miljoner kronor för studier av extrema plasmautbrott

Forskningsanslaget på drygt 26 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse mottas av forskare vid Chalmers tekniska högskola som huvudpart och av forskare vid Institutet för rymdfysik (IRF) i Uppsala och Kungliga tekniska högskolan som medsökande parter.

Yuri Khotyaintsev är docent vid IRF i Uppsala och leder det forskarteam som nu kommer att bidra till projektet ”Extrema plasmautbrott” genom att analysera mätdata från IRF:s vetenskapliga instrument ombord på satelliterna Magnetospheric MultiScale, Cluster och Solar Orbiter.

Projektet syftar till att förstå ursprunget till händelser i olika plasmamiljöer som innehåller elektroner med mycket höga energier. En av mekanismerna kan exempelvis vara magnetisk återkoppling som innebär att magnetisk energin frigörs och förs över till elektroner. Just denna mekanism kommer forskarteamet i Uppsala att studera genom en kombination av in-situ rymddataanalys och numerisk modellering.”, säger Yuri Khotyaintsev.

Plasmautbrott ger upphov till några av de vackraste fenomenen i universum, som norrsken, men de kan orsaka skador på viktig teknisk infrastruktur på eller nära jorden. Det är dock fortfarande okänt vilka förhållanden som krävs för att skapa utbrott med extremt starka energiflöden.

Projektet förenar ledande expertis inom teoretisk plasmafysik och experimentell rymdfysik för att förstå vilken kombination av effekter som krävs för extrema plasmautbrott.

Källa: Institutet för rymdfysik, IRF

Foto: NASA Goddard Space Flight Center , Greenbelt, MD, USA