Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Minimeringsmästarna minskar avfallet med 45%

Under ett år har 250 hushåll från 50 kommuner tävlat i Minimeringsmästarna för att minska sitt avfall så mycket som möjligt. På söndagen 16/10 presenterades resultatet i en livesänd final på Youtube. Under finalen utsågs årets Minimeringsmästare. Vinnaren bedömdes utifrån följande kriterier:

  • Deltagande på tematräffar
  • Avklarade utmaningar
  • Hushållets procentuella minskning av avfallsmängden

Tillsammans minskade de tävlande hushållen sitt avfall med hela 45%. Vinnaren, Emelie Andersson från Örebro, har lyckats minska sitt avfall med hela 90% under året som gått. Det vinnande konceptet har enligt Emelie varit att gå in på detaljnivå och framför allt tänka till kring sina konsumtionsvanor. Den största utmaningen har enligt Emelie varit att tänka om. Enligt henne har det inte bara handlat om att minska sitt avfall så mycket som möjligt, utan också handlat om att ändra sin livsstil. Att leva efter de resurser som jorden kan ge oss och inte leva av det överflödet som vi gör just nu. På frågan om Emelie upplever att hennes liv har blivit sämre av det här året svarar hon ”absolut inte”.

Mona Öhrn lokal organisatör av Minimeringsmästarna i Örebro säger att hon inför finalen hoppades på att Emelie skulle vinna, och att de såg att det fanns en stor chans utifrån sättet hon hade tagit sig an årets utmaningar. Men det var inget de vågade hoppas på. Gällande Emelies avfallsminskning på 90% säger Mona att de nästan inte vågade tro på det fantastiska resultatet, de var till och med hemma hos Emelie på studiebesök och kollade i hennes soptunnor.

Om Minimeringsmästarna

År 2020 gav en genomsnittlig svensk upphov till 449 kg hushållsavfall. Målet med Minimeringsmästarna är att deltagarna ska minska sina avfallsmängder avsevärt genom inspiration och kunskap. På lång sikt är målet att inspirera andra hushåll och verksamheter inom regionen och övriga Sverige att minska de totala avfallsmängderna.

Minimeringsmästarna koordineras av Göteborgsregionens kommunalförbund med stöd från Avfall Sverige. Detta är den tredje omgången av projektet som genomfördes första gången 2015. I Minimeringsmästarna 2015 lyckades hushållen halvera sina avfallsmängder. Till skillnad från de tidigare omgångarna deltar nu hushåll från hela Sverige.

Minimeringsmästarna kommer tillbaka för en fjärde omgång hösten 2023.

Källa: Göteborgsregionen (GR)

Bild: Emelie Andersson från Örebro. Foto: Göteborgsregionen (GR). Licens: Creative Commons erkännande.