Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige utrikesminister omdefinierar ”demokrati” för ett NATO-medlemskap – men riskerna är större än så

För vår nye utrikesminister Tobias Billström (M) räcker det med ”fria” val för att kalla ett land för demokratiskt.

Winston Churchill sade en gång att: ”Demokrati är det sämsta styrelseskicket som testats, bortsett från alla andra som provats.” Vi ser hur auktoritära ledare och partier växer runt om i världen, nu senast i Italien. Att stå upp för och försvara demokratiska principer blir allt viktigare. Därmed är det också allvarligt när vår nytillträdde utrikesminister, i en intervju med Expressen, uttalar att Turkiet är en demokrati eftersom landet har ”fria val” (åtminstone anser Tobias Billstöm att de är fria).

Uttalande är anmärkningsvärt på flera sätt:

  • Tydligen anser utrikesministern att val är ”fria” bara för att man har rätt att rösta. Han bortser helt från det som tidigare har kännetecknat demokratier, nämligen RÄTTSSTATENS PRINCIPER. Där ingår bland annat att likhet inför lagen och skydd mot godtyckliga rättegångar. I Turkiet avskedas eller pensioneras neutrala domare till förmån för de som står Erdogans parti (AKP) nära.
  • De statskontrollerade medierna begränsar oppositionens möjlighet att förmedla sitt budskap. Trots detta anses valen vara ”fria” av Tobias Billström.
  • 2017 röstades en ny grundlag igenom i Turkiet som ger presidenten full rätt att styra genom dekret. Premiärministerposten avskaffades och presidenten fick även rätt att utse domare och upplösa parlamentet. Detta är alltså förhållanden som vår utrikesminister bortser ifrån när han kallar Turkiet för ”demokrati”.
  • När det räcker med ”fria” val för att definiera en demokrati innebär det att Tobias Billström också anser länder som Nordkorea, Ryssland och Kina varandes demokratier. Även där tillåts medborgarna rösta.

Uttalande måste självklart ses i sitt sammanhang och för Billström och moderaterna tycks rättsstatens principer väga lätt när det ligger ett NATO-medlemskap i potten.

Med så grova eftergifter mot en auktoritär ledare (läs: semidiktator) måste vi fråga oss: Hur långt är moderaterna villiga att urholka vår egen demokrati och våra egna rättsstatliga principer för att behålla makten? Vi vet redan att SD, som man är helt beroende av, inte har några höga tankar i demokratisk riktigt. Kanske är uttalandet om Turkiet en föraning om att vi riskerar att själva vika av på en väg som redan trampats upp av Ungern, Polen och Italien. Det är upp till oss alla att sätta ner foten och kraftfullt motarbeta detta på alla plan.

En fri och oberoende press, inklusive public service,  kommer att vara avgörande för att säkra Sveriges demokrati. Eller som John F Kennedy en gång sade: ”Okunnigheten hos en väljare i en demokrati försämrar allas säkerhet.”

Foto: Janwikifoto