Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny forskning om kvinnors makt och inflytande i finans och näringsliv

Globaliseringen av företag påverkar i vissa fall kvinnors löner negativt.

Under torsdagen presenteras tre studier som alla relaterar till kvinnors makt och inflytande i näringslivet.

Kort om resultaten:

Globalisering av företag påverkar ibland kvinnors löner negativt. Svenska företag som är verksamma i Estland – det EU-land med högst löneskillnader mellan könen – har ett signifikant högre lönegap mellan män och kvinnor, även i de delar av verksamheten som ligger i Sverige. Det visar Daniel Halvarsson, nationalekonom vid Ratio, m.fl. i en ny studie.

Bilden av kvinnors styrelserepresentation fastnar ofta i rent räknande, men vilket egentligt inflytande har de? För att ta reda på det måste man kolla de kvinnliga styrelseledamöternas nätverk – och de är ofta sämre än männens motsvarande. En man sitter ofta i fler styrelser än vad en kvinna gör. Det visar forskning av bl a Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Örebro och Ratio.

Män presterar ofta bättre än kvinnor i termer av finansiell läskunnighet, vilket har effekter på förmögenheter, pensioner m.m. Det gäller alltså även i industrialiserade länder där kvinnor i högre utsträckning har högre utbildning än män. I ny forskning av nationalekonomiprofessorn Ali Ahmed m.fl. visar det sig att förklaringen ligger i vad man kallar för ett stereotypt hot, att finansmarknaden och frågor däromkring uppfattas som manliga. Ahmed är verksam vid Linköping och Ratio.

Källa och foto: Ratio