Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Diktaturkompensation för turister ska öka demokratin i svenskarnas semesterparadis

Svenska turister uppskattas bidra med närmare två miljarder i intäkter till världens diktaturer – varje år. Nu vill människorättsorganisationen Civil Rights Defenders få svenskarna att diktaturkompensera sina semesterresor. Med hjälp av ett nytt verktyg kan resenärer själva räkna ut hur stort beloppet blir. Ju sämre demokrati desto större kompensation. Kompensationen ska bidra till att stötta det globala demokratiarbetet.

Demokratier världen över är på tillbakagång. De senaste tio åren har antalet liberala demokratier minskat från 42 till 34 och idag uppskattas omkring hälften av världens länder vara auktoritära, enligt forskningsinstitutet Varieties of Democracy (V-dem). En del av dessa är också populära resmål. Ser man till de mest bokade vinterresorna går två av fem till en diktatur. 2019 reste närmare 1,6 miljoner svenskar till en diktatur, vilket motsvarar mer än var tionde fritidsresa det året, enligt Resebarometern 2019. Totalt genererade resorna en uppskattad intäkt på över 1,8 miljarder svenska kronor till utländska diktaturer.

– Utvecklingen i världen går åt fel håll och andelen människor som lever i diktaturer blir bara fler. Vi behöver göra allt vi kan för att stötta de modiga människor som står upp mot auktoritära regimer och kämpar för demokrati. Därför inför vi nu ett nytt sätt att stötta arbetet för demokrati genom att möjliggöra för en diktaturkompensation när du reser till auktoritära platser, säger Anders L Pettersson, exekutiv chef på Civil Rights Defenders. 

Verktyget är baserat på forskningsinstiutet V-dems index över auktoritära länder i världen. Ju mer auktoritärt ett land är desto högre kompensation genererar vistelsen. Resans längd samt en genomsnittlig dagsbudget bestämmer sedan den totala kompensationen.  

Syftet med diktaturkompensationen är att stötta demokratiarbetet i auktoritära länder, varav flera är populära resmål, men också till att öka medvetenheten om situationen för mänskliga rättigheter i de länder vi reser till. Målet är inte att få turister att sluta åka utomlands men att få fler att reflektera kring vart man åker och var ens pengar kan hamna.  

–Vår ambition är att så många som möjligt vill börja diktaturkompensera sina resor, på samma sätt som företag, organisationer och privatpersoner idag klimatkompenserar.Om fler diktaturkompenserade skulle de demokratiska krafterna bli starkare. Det skulle hjälpa människorättsorganisationer att stötta fler människor som lever i förtryck och driva på för att hålla diktatorer till svars för sina handlingar, säger Anders L Pettersson, på Civil Rights Defenders.  

Faktaruta: Diktaturkompensation
70 procent av världens befolkning lever idag i en diktatur. Diktaturkompensation är en kompensation för att att stötta demokratiarbetet världen över. Beloppet räknas fram genom en formel som bygger på Tillväxtverkets beräkningar av svenska turisters genomsnittliga dagsutgifter vid utlandssemestrar, den aktuella momssatsen, antal dagar man är borta, och resmålets placering på V-dems demokratiindex, världens största databas för att mäta demokrati.
Exempel: Zanzibar: 14 dagar * 1143 SEK/dag * 0,15 moms * (1 – 0,198) = 1 925 SEK

Källa och foto: Civil Rights Defenders