Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Intensifierat fokus på gärningsmän som utövar relationsvåld

Polisen i region Mitt utvecklar sina metoder och förändrar mind-set för att stoppa mäns våld mot kvinnor.

Polisens högst prioriterade fokus är de grova brotten som skjutningar och sprängningar samt våld mot kvinnor och barn. I Polisregion Mitt (Gävleborg, Uppsala och Västmanland) har det sedan 2015 skett 20 mord där kvinnor mördats av en partner eller tidigare partner, samtidigt som 15 mord har skett i gängmiljö.

– Mäns våld mot kvinnor sker ofta inom hemmets väggar och syns därför inte för utomstående medan skjutningar i gängmiljön sker mer öppet och uppmärksammas och upprör de flesta i vårt samhälle. Genom att förändra vårt mind-set i polisen och jämställa gärningsmän som utövar relationsvåld med de som skjuter varandra i gängmiljön sätter vi ett likhetstecken kring det grova våldet. Båda gärningsmannaprofilerna är livsfarliga, säger Ulf Johansson, regionpolischef.

Strypningsvåld vanligt förekommande
Polisen arbetar med kompetensutveckling för polisanställda, utveckling av metoder och arbetssätt och fokuserar nu på en ökad forensisk medvetenhet som innefattar kunskaper om spårsäkring vid en brottsplats. En av de vanligaste formerna av dödligt våld i relationer är strypningsvåld. Våldet trappas ofta upp över tid och spår kan vara osynliga eller uppträda efter flera dagar. Det här gör att polisens kompetens är viktig när det handlar om vilka förstahandsåtgärder som är centrala att vidta när man möter brottsoffer utan synliga skador.

Polisen i region Mitt har via en ny databas analyserat riskfaktorer hos gärningsmän som är anmälda för brott i parrelation i brottsförebyggande syfte.

– Vi har analyserat vilka riskfaktorer vi kan ha nytta av att känna till så att fler kvinnoliv går att rädda. En nyckel har visat sig vara självmordsbenägenhet hos de män som misshandlar och dödar sin partner. I nuläget har vi ett antal individer på en fokuslista som polisen har extra koll på, på liknande sätt som vi har gällande individer i gängmiljön, säger Jale Poljarevius, chef vid underrättelsesektionen tillika ansvarig för polisens satsning Gryning som har fokus på särskilt utsatta brottsoffer.

Brottsförebyggande insats 22–26 december
22–26 december genomför polisen i region Mitt en återkommande brottsförebyggande insats med särskilt utsatta brottsoffer i fokus i samtliga tre polisområden; Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Målet är att minska antalet brott i nära relation och att i slutändan rädda liv.

– Vi har god kännedom om att det under storhelger och ledigheter är vanligt att brott i hemmet mot kvinnor och barn ökar. Vi fokuserar på polisnärvaro i bostadsområden och samtal med medborgare och delar ut information om hur hjälp kan nås för den som är utsatt eller för de som uppmärksammar att det inte står rätt till hos grannar eller bekanta. Vi har ett bra underlag från databasen och fokuslistan kring vilka gärningsmän vi ska hålla extra koll på, avslutar Jale Poljarevius.

Källa: Polisen

Foto: Senior Airman Rusty Frank