Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Martin Modéus tas emot som ärkebiskop vid högmässa i Uppsala domkyrka

Biskop Martin Modéus tas emot som Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop den 4 december vid en högmässa i Uppsala domkyrkan som direktsänds i SVT och Sveriges Radio.

Andra söndagen i advent klockan 11.00 firas högmässa med ärkebiskopsmottagning i Uppsala domkyrka. Då tas biskop Martin Modéus emot som ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Han tar då upp staven och får ett särskilt ärkebiskopskors.

Högmässan firas med bred ekumenisk, internationell och interreligiös närvaro. Bland gästerna återfinns Deras Majestäter Konungen och Drottningen samt representanter från regeringen. Mottagandet leds av biskop Åke Bonnier tillsammans med domprost Annica Anderbrant och biskop Karin Johannesson. Martin Modéus predikar och leder mässans firande och det blir sång av Uppsala Domkyrkokör och Collegium Cantorum.

Martin Modéus valdes den 8 juni och blir den 71:a ärkebiskopen i Uppsala i en obruten kedja sedan den förste ärkebiskopen Stephanus år 1164. Modéus valspråk är hämtat från Efesierbrevet ”Levande tillsammans med Kristus”. Han har tidigare varit biskop i Linköpings stift och efterträder ärkebiskop emerita Antje Jackelén som lade ner staven vid en högmässa den 30 oktober.

Högmässan är öppen för alla. Platserna ska vara intagna klockan 10.45. Efteråt serveras kyrkkaffe utanför domkyrkan med möjlighet att hälsa på den då nye ärkebiskopen.

Källa: Svenska Kyrkan
Foto: Magnus Aronson, Ikon