Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Konjunkturen bromsar elektrifieringen – men solceller fortsätter öka, visar E.ONs elektrifieringsrapport

Konjunkturnedgången och de höga energipriserna ger ett tydligt avtryck i elanvändningen, visar E.ONs elektrifieringsrapport. I E.ONs elnät fortsatte dock installationerna av solceller att öka, till och med i ännu högre takt än tidigare. Inmatningen av el från solcellsanläggningar fördubblas nu varje år.

– Förändringarna är logiska sett till omvärldsutvecklingen. Det är inte konstigt att fler vill bli oberoende genom att satsa på solceller, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Anslutningarna av solceller accelererar. Varje halvår tillkommer nu 100 MW i E.ONs elnät, vilket är betydligt större ökningstakt än 2020 och 2021. Redan till sommaren kommer den anslutna effekten i solcellsanläggningar överstiga storleken av en reaktor i det nedlagda Barsebäcksverket.

– Under september, som är en höstmånad, matades det in lika mycket solel i nätet som toppmånaden i fjol, juni. Men trots fler solcellsanläggningar förväntas fortsatt låg inmatning i december och januari, vilket visar att det också är viktigt att utveckla annan elproduktion, säger Martin Höhler.

Regeringen har nyligen föreslagit att stödet till privatpersoner som installerar solcellsanläggningar ökas från 15 till 20 procents skatteavdrag av kostnaden för arbete och material. Detta kan ytterligare öka takten när det gäller nya solcellsanslutningar.

Elektrifieringsrapporten visar att elsparande har blivit en folkrörelse i spåren av de höga energipriserna. Under hösten minskade elleveranserna till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent. Men de sämre tiderna har också bidragit till att fler elkunder byter till en lägre säkringsstorlek. Nedsäkring innebär att man begränsar den högsta möjliga belastningen i hushållets elnät. Fördelen med att säkra ned är att den fasta avgiften för elabonnemanget blir lägre. Fram till våren 2022 rådde ett högkonjunkturmönster med fler uppsäkringar än nedsäkringar, men under sommaren ändrades den bilden och under hösten har nedsäkringstrenden förstärkts.

– Fler elkunder väljer en lägre säkringsstorlek när tiderna blir sämre. Det brukar vara en god konjunkturindikator, säger Martin Höhler.

Källa: E.ON Sverige AB
Foto: Apelöga