Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

171 miljoner i EU-medel till projekt i norr

Bristen på arbetskraft är en av Norrbottens mer akuta utmaningar. Nu går EU in med stöd till lokala projekt som på olika sätt vill ta sig an problemet. – Vi blir alla vinnare varje gång en ny person kommer in på arbetsmarknaden, säger Helena Öhlund (S).

Det är inte bara insatser för en inkluderande arbetsmarknad som nu ska få EU-medel. Även projekt inom forskning och innovation samt tillväxt och konkurrenskraft får många miljoner kronor i stöd. Sammanlagt är det 171 miljoner kronor i EU-medel som fördelas på projekt i Norrbotten och Västerbotten.

Beslutet om vilka projekt som prioriteras togs av strukturfondspartnerskapets presidium för Övre Norrland.

Totalt fördelas 57,6 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF+) till projekt inom utbildning och arbetsmarknad i Norrbotten och Västerbotten. Ett projekt som får 8,3 miljoner kronor stöd är Luleå kommuns ”På spåret”. Det handlar bland annat om att göra SFI-undervisningen och vuxenutbildningen mer yrkesorienterad och stärka samarbetet med näringslivet. Lapplands kommuners projekt LEVA ska genom validering korta vägen till vård- och omsorgsyrken för den som har tidigare erfarenhet. Det får 3,9 miljoner kronor att arbeta med.

– Norrbotten har stora behov av arbetskraft. De arbetslösa i länet är ganska få men vi blir alla vinnare varje gång en ny person kommer in på arbetsmarknaden. De här projekten ska skapa nya och kortare vägar till arbete, säger Helena Öhlund (S), ledamot av Strukturfondspartnerskapet.

Inom området forskning och innovation bidrar Europeiska regionalfonden (ERUF) med medel till flera projekt som omfattar utveckling av testbäddar. Bland annat går 4,4 miljoner kronor till Intersective Game – ett projekt som syftar till att använda avancerad teknik från spelvärlden i till exempel biltester, gruvnäring och byggindustri.

I Gällivare får projektet Arctic Food Arena knappt 4 miljoner kronor till en testbädd för storskalig livsmedelsproduktion med hjälp av spillvärme från bland annat LKAB. Bland projekten finns även testbäddar som rör musikproduktion och entreprenörskap.

– Testbäddarna skapar utrymme för samverkan kring utveckling av produkter, tjänster och processer. De här projekten kommer att stärka Norrbottens innovationskraft, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

Luleå Tekniska Universitet får 4,8 miljoner kronor till sitt projekt SMALL, som handlar om att skapa attraktiva och livskraftiga landsbygder med hjälp av digital teknik. Bland annat ska man testa digitala gallerior, mobila arbetsplatser och en servicebuss.

Ett av de mindre projekt som får medel, 320 000 kr, är en förstudie om hur ett Regionalt Skogscentrum ska kunna etableras i Överkalix.

Pengarna kommer från EU:s socialfond (ESF+) och Europeiska regionalfonden (ERUF).

 

Källa och foto: Region Norrbotten