Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Katolska kyrkans tidigare påve har avlidit

Den förre påven, Benedikt XVI, har avlidit meddelar Vatikanen. Katolska kyrkans biskop i Sverige, kardinal Anders Arborelius, är tagen av beskedet:

”Vår kyrkas tidigare andlige ledare har gått bort. Det väcker förstämning hos oss alla. Påve Benedikt kommer att gå till historien som den påve som avsade sig påveämbetet och trädde tillbaka. Just denna ödmjukhet var så typisk för honom. Varje gång jag fick förmånen att möta honom slog det mig att jag sällan mött en så ödmjuk och saktmodig människa. Hans värme och stilla utstrålning gjorde honom respekterad bland katolikerna.

Sällan har en påve blivit så missförstådd och misstolkad av media som Benedikt, som ofta beskrevs som hänsynslös och okänslig. Samtidigt var han en av vår samtids intellektuellt mest öppna och djupsinniga teologer. Inte minst i sina Jesus-böcker har han på ett unikt sätt betonat hur djupa rötter kristendomen har i Israels tro. Vi sörjer påve Benedikt och minns honom med stor tacksamhet.”

De katolska församlingarna i Sverige hålls öppna i möjligaste mån och requiemmässa för Benedikt XVI firas under de kommande dagarna. Kardinal Arborelius kommer att fira requiemmässa i S:t Eriks katolska domkyrka. Tid meddelas senare.

 

Benedikt som påve emeritus

Den 11 februari 2013 meddelades officiellt att påve Benedikt skulle avgå som påve, vilket han gjorde den 28 februari samma år. Detta var första gången sedan 1294, då Celestinus V abdikerade, som en påve avgick frivilligt. Benedikt uppgav bristande krafter på grund av sin ålder som en anledning till avgången och att han hade tagit beslutet för kyrkans bästa.

Efter sin avgång har han bott i klostret ”Mater Ecclesiae” i Vatikanens trädgårdar där han har ägnat sin tid åt bön, musik, studier och läsning.

Han har regelbundet tagit emot besök av påve Franciskus som också har gjort det till en tradition att hälsa på den tidigare påven tillsammans med nyblivna kardinaler. Så var även fallet efter kardinal Arborelius utnämning i juni 2017.

Påve emeritus Benedikt XVI blev 95 år.

Källa: Stockholms katolska stift

Bild: Påve Benedikt och kardinal Arborelius. Foto: L’Osservatore Romano