Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sverige kallar till EU-möte för att diskutera eventuellt behov av inreserestriktioner

Sverige har i egenskap av EU-ordförande från den 1 januari 2023 kallat till ett möte i rådets krishanteringsmekanism IPCR på onsdag där frågan om eventuella inreserestriktioner till EU ska diskuteras.

Avskaffade restriktioner vid utresor från Kina i kombination med ökande smittspridning av covid-19 i landet har aktualiserat ett behov av gemensamt europeiskt agerande. Sverige kommer som ordförandeland i EU att agera för detta.

– Sverige eftersträvar en gemensam linje för hela EU när det gäller införandet av eventuella inreserestriktioner. Det är viktigt att vi snabbt får nödvändiga åtgärder på plats. Sverige avser därför att agera skyndsamt och har, i egenskap av EU-ordförande, kallat till ett möte i rådets krishanteringsmekanism IPCR på onsdag där frågan om inreserestriktioner diskuteras med syfte att enas om en gemensam linje. I kontakter med EU-kommissionen förstår vi att de inför mötet på onsdag förbereder en rekommendation vad gäller inresa till EU från Kina, säger socialminister Jakob Forssmed.

Samtidigt agerar regeringen för att stärka Sveriges beredskap. Nyligen fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera och utvärdera hur den epidemiologiska situationen i Kina kan påverka Sverige samt vilka åtgärder det kan finnas behov av.

– Det arbete som myndigheten tillsammans med övriga EU nu gör kommer att utgöra ett bra beslutsunderlag för den kommande tidens arbete. Vi följer frågan noga och kontinuerligt. Regeringen är beredd på nya bedömningar och ställningstaganden med kort varsel, säger Jakob Forssmed.

En åtgärd som enligt EU-kommissionen kan bidra till ytterligare information om förekomsten av nya virusvarianter är analys av avloppsvatten vid större internationella flygplatser.

– Igår fattade regeringen beslut om ett uppdrag till Folkhälsomyndigheten där möjligheten att övervaka virusvarianter i avloppsvatten vid Arlanda särskilt ska beaktas. Detta kompletterar det omfattande uppdrag som myndigheten redan har fått att övervaka coronaviruset och dess varianter samt säkra kapacitet för sekvensering och annan analys, säger Jakob Forssmed.

Källa: Socialdepartementet

Foto: Bene Riobó