Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Minskad stålproduktion under 2022

Under 2022 producerades totalt 4 404 tusen ton råstål i Sverige, en minskning med nära 6 procent jämfört med förra året. Statistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare.

Under december månad producerades det totalt 326 tusen ton råstål i Sverige, motsvarande en minskning på 19,8 procent jämfört med december 2021.

Under hela året producerades det totalt 4 404 tusen ton råstål. Det är 5,9 procent mindre än 2021.

– Vi såg ett kraftigt fall under fjärde kvartalet som beror på en kombination av fallande efterfrågan och planerade stopp för underhåll, säger Mathias Ternell handelspolitisk direktör på Jernkontoret

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.

Källa: Jernkontoret
Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank