Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Moderaterna i Region Stockholm kräver att gängmedlemmar som döms för våldsbrott ska betala för offrens vårdkostnader

När gängskjutningar och handgranater blivit vardag måste samhället reagera resolut. Utöver redan aviserade lagskärpningar av regeringen vill Moderaterna i Region Stockholm se en lagändring som gör det möjligt för regioner att kräva dömda gängkriminella på ersättning för vårdkostnader som uppstått till följd av gängrelaterat våld.

Förslaget påverkar endast möjlighet för skadestånd till skattebetalarna, inte någon persons rätt till vård.

Den som döms för ett grovt brott efter att ha skadat eller skjutit någon i samband med en kriminell uppgörelse inom organiserad brottslighet ska således inte enbart betala skadestånd till brottsoffret, utan även betala för vården av offret som uppstått till följd av gärningen.

Den direkta kostnaden av skadade i gängrelaterade uppgörelser kostar skattebetalarna ungefär i snitt 300 000 kronor per offer, samtidigt som det tar nödvändiga resurser från annan sjukvård.

– Det är dags att gängbrottslingar får ta fullt ansvar för sina fruktansvärda handlingar. Den organiserade brottsligheten är systemhotande i Sverige. Allt fler skadade i skjutningar, knivskärningar och sprängningar kräver avancerad traumavård. En dömd gängkriminell ska därmed kunna dömas att betala skadestånd såväl till brottsoffer som till vården, säger Irene Svenonius (M), gruppledare för Moderaterna i Region Stockholm.

Möjligheten att kräva ersättning bör enbart finnas vid grövre brott som mord, mordförsök och grov misshandel i gängmiljö där syftet med brottet bottnar i organiserad brottslighet. Avgränsningen till organiserad brottslighet motiveras av att denna typ av brottslighet bottnar i en kriminell livsstil och är driven av ekonomiska incitament samt är systemhotande.

– Vi har idag en situation som liknar ett lågintensivt inbördeskrig mellan olika grupperingar i Stockholmsregionen. Genom denna lagändring kan vi värna vårdens pengar som behövs för alla andra stockholmare som kan drabbas av svåra sjukdomar och olyckshändelser, fortsätter Svenonius,

Svenonius understryker även att förslaget inte påverkar vården av gängens offer på något sätt, bara att regionerna bör få rätt söka ersättning för kostnaderna från dömd gärningsperson. All vård ska fortsatt ske på lika villkor och utifrån behov.

– Moderaterna i Region Stockholm står bakom principen att alla ska få den vård de är i behov av. Men det är inte rimligt att skattebetalarna ska betala ta vårdnotan för kriminella uppgörelser, säger Svenonius.

Fakta och mer information om förslaget:

Rätten för regionerna att kräva gärningsmannen på ersättning för vårdkostnaderna bör utdömas av domstol och fungera på ett liknande sätt som det skadestånd som i dag utdöms till brottsoffer. Om gärningsmannens betalningsförmåga inte är tillräcklig för att betala både skadestånd till brottsoffret och ersättning till regionen/vården bör skadeståndet till brottsoffret prioriteras före ersättningen till regionen.

Kostnader

Varje dödsskjutning kostar ca 100 000 kronor i direkta vårdkostnader och varje skjutning där någon skadas kostar ca 280 000 kronor. Kostnaderna för traumavården av skjutna personer i regionen var cirka 30 miljoner kronor per år under 2020 – 2022.

Källa: Moderaterna i Region Stockholm.

Bild: Irene Svenonius (M), gruppledare Moderaterna i Region Stockholm. Foto: Moderaterna i Region Stockholm