Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

VC- investeringar i svenska portföljbolag ökar fortsatt kraftigt under år 2021

Sedan toppåret 2008, då nästan 5 miljarder kronor riskkapital investerades i svenska portföljbolag, har trenden i investeringsvolymerna i Venture Capital (VC) varit negativ och var som lägst under 2015. Sedan dess har vi haft en positiv trend i investeringsvolymerna.

– Vi ser samma positiva tendenser under år 2021 med fortsatt kraftiga ökningar i investeringsvolymerna. Den totala VC-volymen ökade från 6,2 miljarder (2020) till 9,3 miljarder (2021), säger Torbjörn Danell, analytiker, Tillväxtanalys.

Det har skett ett tydligt positivt trendbrott i investeringsvolymerna inom miljöteknik (Cleantech) under år 2021. Sedan toppåret 2008 med en investeringsvolym på 700 mkr har de årliga miljöteknikinvesteringarna varit på en låg nivå fram till år 2020. Under år 2021 ökade investeringsvolymen till totalt 1 016 mkr, vilket innebär en ökning på 884 mkr från föregående år. Investeringsnivån är nu för första gången klart högre än toppåren 2008 och 2009.

Vid sidan om fortsatt ökade VC-investeringar har growth capital investeringarna( investeringar i företag för att de ska växa ) varit högre under år 2021.

– Vi har haft två starka år av growth capital investeringar i Sverige som skiljer sig markant från tidigare år. Trots en stark utveckling i VC-investeringar har investeringarna varit högre i growth captital än venture capital under både år 2020 och 2021, säger Torbjörn Danell.

Tillväxtanalys ansvarar för att redovisa statistik över riskkapitalinvesteringar i Sverige. Statistiken bygger på data från Svenska Riskkapitalföreningen, SVCA.

 

Källa och bild: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser