Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Viktigare än någonsin – tänk efter själv

Region Skåne och privata vaccinationscentraler sänder nu, baserat på FHMs rekommendationer, ut meddelanden om kommande påfyllnadsdoser av coronavaccinen. I praktiken ökar man därmed risken för kommande allvarliga sjukdoms- och dödsfall. 

FHM rekommenderar, i ett pressmeddelande från 2022-12-22, att personer från 80 år får två påfyllnadsdoser per år och övriga riskgrupper en (1) dos. Vid en första anblick kan detta se rimligt ut, men låt oss se nyktert på detta tillsammans med annan offentlig information från FHM, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket. 

  • 85% av de avlida i covid-19 hade en eller flera av de fyra vanligaste sjukdomarna som utgör riskfaktor för allvarlig covid-19 eller fetma.
    VIKTIGT! Man skriver avlidit ”i” covid-19, inte ”av”.
     
  • Snittåldern på de avlidna i covid-19 i Sverige är c:a 83 år. 
  • Enligt dödsorsaksintygen från Socialstyrelsen har 5-10% av de avlidna dött ”av” covid-19.
    Det vill säga 90-95% av de som avlidit “i” (=”med”) covid-19, har haft andra allvarliga sjukdomar som varit medverkande eller orsak till dödsfallen. 

Vi kan också uttrycka det så att; av de 22 645 som avlidit med en covid-19-diagnos är det maximal 2 265 individer som dött ”av” covid-19. Övriga 20 380 avlidna har haft andra allvarliga sjukdomar som bidragande eller direkt orsak. Av dessa 20 380 avlidna är den absoluta merparten över 80 år. 

I samma pressmeddelande skriver FHM rätt ut, att anledningen till att man rekommenderar två påfyllnadsdoser är att “…äldre personer utvecklar ett något sämre immunsvar efter vaccination…”. Denna del av FHMs pressmeddelande tas inte med i Region Skånes eller de privata aktörernas information till de äldre.
FHM skriver med andra ord rätt ut att de äldre, vilka till stor del har andra allvarliga sjukdomar, skall vaccineras så att deras immunförsvar mot dessa sjukdomar försämras. Man rekommenderar till och med två påfyllnadsdoser!  (Antagligen för att var riktigt säker på att immunförsvaren försämras i tillräcklig omfattning.)

Våra äldre riskerar att avlida i ökad utsträckning av de vanligaste sjukdomarna eftersom deras immunförsvar medvetet har försvagats för att “skydda” dem från att få ett svårare sjukdomsförlopp i covid-19.
I verkligheten, och baserat på FHMs information, hade en varningstext varit mer relevant: “Denna produkt kommer att försvaga ditt immunförsvar”.

För övrigt kan vi konstatera att överlevnadsgraden för covid-19-infektion i åldersgruppen 0-19 år är 99,9973%.