Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Margarin från växter nyttigast och billigast på mackan

Växtbaserade bordsmargarin har störst mängd nyttiga fleromättade fettsyror. De som har hög andel mjölk som bas har störst andel mättade fetter. Ett margarin med mättade fetter kostar dessutom nästan dubbelt så mycket. Det visar Testfaktas laboratorietest.

– Byter vi ut en del av det mättade fettet mot omättat fett minskar risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, förklarar Anna Turesson Wadell, dietist och doktorand vid avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition på Göteborgs universitet.

Testfakta har analyserat innehållet i nio av Sveriges vanligaste bordsmargarin på Eurofins laboratorium i Lidköping. Alla testade produkter har en fetthalt kring 70 procent och är inte så kallade lätt-varianter, där fetthalten ofta ligger mellan 30 och 40 procent.

Till exempel har ICA:s smör och raps nästan dubbelt så mycket mättade fettsyror (48,5 %) som Becel Gold (25%). De helt vegetabiliska Becel och Carlshamn ligger båda klart lägst när det gäller de mättade fetterna. Även när det gäller transfetter ligger de mjölkbaserade produkterna avsevärt högre. Bregott med 2,8 procent transfetter kan jämföras med till exempel Flora på 0,2 procent.

– Transfetter ska vi äta så lite som möjligt av då man sett samband mellan höga intag och förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdomar – ännu mer än för mättat fett. Det finns naturligt i mejeriprodukter och kött, men framställs också industriellt som konsistens- och hållbarhetsingrediens i livsmedel, säger Anna Turesson Wadell.

Förklaringen till skillnaderna när det gäller mättade fetter och transfetter är att tre av de testade produkterna, Carlshamn, Becel och Flora är uppbyggda kring vegetabiliska fetter. Deras huvudingrediens är rapsolja. Övriga bordsmargarin har mjölkfett som huvudingrediens.

I testerna analyserades också andelen nyttiga omega 3-fettsyror och omega 6-fettsyror. De mer vegetabiliska produkterna har högst andel även här. Becel sticker ut med 9,2 procent Omega 3. Dock innehåller dessa produkter de skadliga ämnena glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar, som bildas när vegetabiliska oljor hettas upp. Högst halt visade Becel och Carlshamns, men nivåerna ligger långt under gränsvärdet. För att komma upp i närheten av gränsvärdet ska en person som väger 50 kg äta ett kvarts kg margarin om dagen, eller cirka 26 mackor.

I ett sista moment mättes salthalten, där Carlshamn låg lägst med 0,7 gram per 100 gram. Högst låg Ängens Normalsaltat med 1,9 gram. Genom låga halter av salt och mättat fett uppfyller både Carlshamn och Becel kriterierna för Livsmedelsverkets nyckelhålsmärkning.

Förutom hälsoaspekterna är priset en viktig fråga. Särskilt nu när priset för mejerivaror har ökat markant det senaste året. I detta test var de växtbaserade margarinen billigare än de mjölkbaserade. Billigast var Carlshamn som kostar 55 kronor kilot, nästan hälften så mycket som det dyraste Bregott, på 115 kronor kilot. En 600 grams ask Bregott som för ett år sedan kostade drygt 40 kronor är i dag uppe på 68 kronor.

– Vi är väl medvetna om att kunderna reagerar över priserna. Men mjölkpriset har ökat i samma takt. Bregott är något av en premiumprodukt och det går åt 20 liter mjölk för att få ett kilo Bregott, förklarar Max Wallenberg, presschef på Arla.

FAKTA OM TESTET

Testfakta har låtit Eurofins Food & Feed testing i Lidköping analysera innehållet i ett representativt urval av bordsmargarin på den svenska marknaden. Urvalet utgörs av produkter från större varumärken och kedjornas egna märkesvaror, samtliga med en deklarerad fetthalt kring 70 procent.

Följande bordsmargarin har analyserats:
1. Carlshamn Smörgås
2. Becel Gold
3. Flora Original
4. Coop Smör & raps
5. Garant Smör & raps
6. Gårdsgoda Normalsaltat
7. Bregott Normalsaltat
8. ICA Smör och raps
9. Ängens Normalsaltat

Analysen omfattade följande parametrar:
* Fetthalt
* Fettsyrasammansättning
* Vattenhalt
* Salthalt
* Förekomst av skadliga estrar

Fettsyrasammansättningen har analyserats på ett 50-tal olika parametrar för att få fram fördelningen mellan:
* Mättat fett
* Transfett
* Enkelomättat fett
* Fleromättat fett (Omega-3 och 6)

Mättat, enkelomättat och fleromättat fett
De flesta äter för mycket mättat fett och för lite fleromättat fett. För mycket mättat fett kan öka mängden kolesterol i blodet vilket i sin tur ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Enkelomättat och fleromättat fett däremot kan sänka halten av det skadliga kolesterolet i blodet och därmed minska risken för dessa sjukdomar.
Det finns också en typ av fett som kallas transfett. Transfett ökar, liksom mättat fett, risken för hjärt- och kärlsjukdom. Ofta finns transfett i livsmedel som även innehåller mycket mättat fett.
(Källa: Livsmedelsverket)

Glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar
Glycidylestrar och 2- och 3-MCPD-estrar är skadliga ämnen som bildas vid produktion av vissa vegetabiliska oljor. Högst halter har hittats i palmolja men ämnena kan även finnas i andra vegetabiliska oljor. Enligt Livsmedelsverket är risken att skada hälsan liten av den mängd vi får i oss, men mängden vi utsätts för bör ändå minska för att så långt som möjligt minimera hälsorisker.

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer det tolerabla dagliga intaget (TDI) till 2,0 µg/kg kroppsvikt och dag. Det motsvarar ett dagligt intag på ca 260 gram av det bordsmargarin med mest skadliga estrar (Becel Gold) för en person som väger 50 kg. Om vi antar att man brer på 10 gram bordsmargarin per macka så motsvarar det 26 mackor om dagen för att nå upp till TDI.

Bild: Att köpa rätt bordsmargarin är knivigt. Foto: Shutterstock.