Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Låt fakta tala

Vi läser dagligen om sprängningar och våldsdåd, men medierna skapar en felaktig bild av riskerna i Sverige idag.

Feta rubriker säljer bilden av att den största risken att råka illa ut i samhället idag är att komma i vägen för gängbråk. En titt i BRÅs (Brottsförebyggande rådets) och Läkemedelsverkets statistik ger dock en annan bild. Under rubriken ”dödligt våld” rapporterar BRÅ antal döda i gängbråk, familjebråk och annat våld med dödlig utgång. På Läkemedelsverkets hemsida kan man också leta fram statistik över biverkningar och dödsfall av olika läkemedel.

Enligt officiella siffror för perioden 2021-2022 så är det 2,5 gånger större risk att dö av en dos coronavaccin än av dödligt våld!

Sammanlagt 420 dödsfall förorsakade av coronavaccinen har rapporterats av Läkemedelsverket. Under samma period rapporterade BRÅ 176 dödsfall av ”dödligt våld”.

Gängrelaterad brottslighet är en stort och reellt hot mot vårt öppna och demokratiska samhälle, och måste bekämpas på alla fronter. Men risken för gemene man att råka illa ut är mycket större av Folkhälsomyndighetens propaganda för fortsatt vaccinering. Framförallt skall vaccinet från Pfizer undvikas.

Som det så passande står på citatsidor: ”Denying the truth doesn’t change the facts” – ”Att förneka sanningen ändrar inte på fakta.”