Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Newcastlesjuka hos värphöns i Blekinge län

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Ronnebytrakten, Blekinge län. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Besättningen har haft nedsatt äggproduktion, färgförändringar på skalen och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal.

Cirkulerar hos vilda duvor
Den aktuella varianten av newcastlesjuka cirkulerar bland vilda duvor framförallt i södra och mellersta Sverige, men misstänks förekomma brett hos vilda fåglar.

– Virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar precis som fågelinfluensavirus regelbundet hos vilda fåglar. Därför är det viktigt att oavsett om man är kommersiell producent eller hobbyhönsägare vara noga med hygienrutiner och skydda sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar. Vi ser att de indirekta smittvägarna från vilda fåglar, deras spillning och miljön, är en viktig inkörsport för båda newcastlesjuka och fågelinfluensa så det gäller att ha goda biosäkerhetsrutiner för personal, redskap, foder, strö mm för att skydda sina fjäderfän, säger Malin Grant, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Smittskyddsutredning pågår
På den smittade gården är det tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Skydds- och övervakningszon kring gården
Jordbruksverket har beslutat att införa en skyddszon med tre kilometers radie kring gården och en övervakningszon med 10 kilometers radie. I skydds- och övervakningszonen gäller bland annat följande restriktioner:

•Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
•Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
•Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
•Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
•Även inom övervakningszonen gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Djurägare som misstänker newcastlesjuka ska kontakta veterinär
Newcastlesjuka är en väldigt smittsam fjäderfäsjukdom som är anmälningspliktig. Kontakta alltid en veterinär om dina djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken, som kan vara:

•kraftigt sänkt äggproduktion
•ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
•äggskal med pigmentförändringar
•nedsatt allmäntillstånd
•ökad dödlighet
•hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
•andningssvårigheter med eller utan hosta
•diarré

Källa: Jordbruksverket

Foto: Armando Olivo Martín del Campo