Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Så kan regionala skyddsombud införas på sjön

Med regionala skyddsombud på fartyg förväntas arbetsmiljön ombord bli bättre. De nya reglerna ska helst likna dem som gäller för arbetsställen på land. Det föreslår Transportstyrelsen i sin slutredovisning av regeringsuppdraget.

I somras fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att lämna förslag till regler som möjliggör inrättandet av regionala skyddsombud inom sjöfarten och nu har slutredovisningen lämnats in. Förslaget gäller fartyg med upp till tolv ombordanställda.

Rapporten slår fast att en fungerande skyddsombudsverksamhet är en viktig förutsättning för bra samverkan. Det har dock inom sjöfarten länge varit svårt att utse skyddsombud i tillräcklig omfattning, bland annat på grund av hög personalomsättning. Något som kan påverka kontinuiteten i arbetsmiljöarbetet ombord negativt.

Utses av fackförbunden

– Genom att tillåta regionala skyddsombud, som verkar utifrån och kan arbeta långsiktigt, så skapas möjligheter för bättre samverkan och därmed blir arbetsmiljön bättre för de ombordanställda, säger Erika Persson, utredare på Transportstyrelsen.

Enligt förslaget får ett regionalt skyddsombud utses på fartyg där det inte utsetts ett gemensamt skyddsombud för flera fartyg hos samma redare eller där det finns en skyddskommitté. Ombudet ska utses av arbetstagarorganisationerna, till skillnad från dagens skyddsombud som utses av de ombordanställda. Ett krav för att ett regionalt skyddsombud ska kunna utses bör vara att det finns en medlem ombord eller att redaren i fråga är bunden av kollektivavtal.

Rätt person för rollen

– Det är viktigt att den person som utses till skyddsombud har både intresse för uppdraget och rätt kompetens för rollen. Genom att låta arbetstagarorganisationerna utse de regionala skyddsombuden får de organisationens kunskap och stöd i ryggen. Det behövs eftersom de sannolikt kommer verka på fartyg där det har varit svårt att etablera en fungerande skyddsorganisation, säger Erika Persson.

Finansieringen föreslås vara densamma som redan i dag gäller för regional skyddsombudsverksamhet på arbetsställen iland, det vill säga att verksamheten finansieras genom statliga medel och arbetstagarorganisationerna.

Transportstyrelsen föreslår att de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Källa: Transportstyrelsen
Foto: Adobe Stock