Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenskt jordbruk visar stabilitet i en orolig värld

Jordbruksverket har fått i uppdrag av regeringen att varje månad ge en lägesbild för svenskt jordbruk. Rapporteringen ska visa hur produktion och lönsamhet utvecklas. De har nu lämnat den första lägesbilden som beskriver situationen i januari 2023 till regeringen.

Läget i världen är fortsatt oroligt med stora prisrörelser till följd av det försämrade säkerhetsläget och effekterna av en global lågkonjunktur. Priserna för både jordbrukets produkter och de insatsvaror som jordbrukarna använder, exempelvis drivmedel, foder och gödning, visar tendenser att falla. Det gäller både globalt och i Sverige.

Svensk produktion är fortsatt stabil
Den tidigare oro som funnits att det ska uppstå brist på gödning och andra insatsvaror, verkar ha minskat. Svensk produktion är fortsatt stabil och det har hittills inte skett några stora produktionsminskningar till följd av det oroliga marknadsläget. Jordbruksverkets beräkningar visar att lönsamheten i svenskt jordbruk 2022 inte försämrades jämfört med 2021.

Det osäkra läget gör dock jordbrukarna känsligare än normalt för negativa signaler som till exempel fallande produktpriser, dyrare insatsvaror och högre räntor. Det skulle kunna leda till att produktionen minskar.

Tidigare i veckan publicerade Jordbruksverket statistik som visade att investeringsviljan att bygga nya stallar var låg under 2022. För en långsiktig verksamhet som jordbruk brukar osäkra förhållanden dämpa investeringsviljan.

Källa: Jordbruksverket

Foto: Robin Webster