Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Slutförhandling om global konvention till skydd för världshavet

Den 20 februari inleds sista fasen i FN-förhandlingarna om ett avtal som omfattar 95 procent av havens volym. Mötet kan resultera i en historisk överenskommelse till skydd för livet i världshavet. Som EU-ordförande har Sverige en nyckelroll vid mötet, där man tillsammans med Europeiska kommissionen företräder EU och dess medlemsstater.

– Globala regler för att begränsa miljöpåverkan och inrätta skyddsområden i världshavet ligger nu inom räckhåll. Sverige har länge arbetat aktivt för att kunna anta globala regler för marina skyddsområden och som ordförande i EU:s ministerråd kommer vi arbeta hårt för att nå en ambitiös överenskommelse, säger utrikesminister Tobias Billström.

–  Välmående hav är en förutsättning för att bekämpa fattigdom och för att stoppa klimatförändringarna. Föroreningar och skräp sprids tyvärr i större omfattning än någonsin, samtidigt som haven blir surare och varmare av våra koldioxidutsläpp. Men nu har vi möjlighet att anta ett historiskt avtal som kan ge en kraftigt förbättrad möjlighet att skydda livet i världshavet. Även om Sverige och EU länge har jobbat för att kunna anta avtalet, finns det fortfarande några svåra men viktiga frågor kvar att lösa, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Den 20 februari – 3 mars förhandlas ett nytt globalt avtal vid FN i New York för de delar av havet som inte tillhör enskilda stater. Dessa havsområden utgör två tredjedelar av världshavets yta och 95 procent av dess volym. Förhandlingen är komplex och har pågått i över 15 år. Den inbegriper regler för marina skyddsområden, miljökonsekvensbeskrivningar, marina genetiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring som är tänkta att samverka.

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet, Utrikesdepartementet

Bild: Skagen Fyr. Foto: Sixtus, Dutch Wikipedia