Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ny antologi: lokalhistoriska berättelser om Sverige och Förintelsen

Antologin Någonstans i Sverige lyfter fram olika lokala platser, ageranden och personöden med koppling till Förintelsen. Berättelser om judar på flykt i krigets Europa, om bemötandet och mottagandet i krigsslutet, och hoppet om ett fortsatt liv i ett nytt hemland.

Någonstans i Sverige är en antologi som i tolv berättelser lyfter fram lokalhistoriska kopplingar till Förintelsen. Författarna beskriver insatser för att rädda Europas judar, flyktingmottagandet vid andra världskrigets slut och de överlevandes fortsatta liv på olika orter i Sverige.

Syftet med antologin är att tillgängliggöra kunskaper om några fall där Förintelsens historia har berört platser och människor i Sverige.

– Att studera lokala förhållanden i historien har ofta setts som mindre intressant, och snarast använts för att spegla nationella och större historiska skeenden. Men olika platser i Sverige har egna och skilda erfarenheter av kriget. Just detta lokala perspektiv vill vi lyfta fram med antologin, säger Oscar Österberg, forskningssamordnare på Forum för levande historia

Antologin gör bland annat nedslag i Keinovuopio som lär vara Sveriges nordligaste samhälle med en fast befolkning. Andra platser längre söderut som berörs är: Karlstad, Örebro, Stockholm, Sigtuna, Norrköping, Linköping, Doverstorp, Finspång, Uddevalla, Mölndal, Öreryd, Helsingborg, Lund, Malmö, Karlskrona och Kalmar.

Bidragen är skrivna av forskare och skribenter som under många år ägnat sig åt lokalhistoriska undersökningar av svenska platsers kopplingar till Förintelsen. Författarna har bidragit med sina berättelser sedan hösten 2020.

Någonstans i Sverige innehåller en rad lokalhistoriska händelser och människoöden, som visar att Sverige även på lokal nivå påverkades av Nazitysklands agerande och Förintelsen. Texterna bidrar också till att lyfta fram och fördjupa hemortens i många fall okända historia, säger Petra Mårselius, överintendent på Forum för levande historia.

Antologins författare
Mordechay Giloh, Lars Hansson, Anna Hellerstedt, Per Magnus Johansson, Lars Lagergren, Johan A. Lundin, Victoria Van Orden Martínez, Johan Perwe, Pontus Rudberg, Malin Thor Tureby, Peter Vig och Roman Wasserman Wroblewski. Se författarpresentationer längs bak i antologin. Redaktör för antologin är Oscar Österberg.

Källa: Forum för levande historia

Foto: Forum för levande historia