Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

1177 erbjuder nu sjukvårdsrådgivning med videosamtal

Sedan den 1 februari har den som ringer 1177 möjligheten att få ett videosamtal med en sjuksköterska. Under den första månaden genomfördes över 1600 videosamtal.

– Detta är ett sätt att ytterligare kunna förbättra sjukvårdsrådgivningen så att människor får vård på rätt plats i rätt tid. Det är så vi kan korta väntetider på akutmottagningarna och skapar en tryggare och mer tillgänglig vård för Stockholmsregionens invånare, säger Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd.

Under hösten 2022 har möjligheten att skicka in stillbilder till 1177 funnits för att ytterligare kunna förbättra rådgivningen. Under februari genomfördes 7400 sådana samtal med 1177. Nu utökas alltså tjänsten med videosamtal.

– 1177 har en nyckelroll i sjukvårdssystemet och succesivt ser vi nu till att förbättra kvaliteten i sjukvårdsrådgivningen. Om vi kan se till att fler människor hänvisas rätt från början kan vi minska såväl onödigt lidande för patienten och sjukvårdskostnader som belastningen på personalen och köer till akuten, säger Christine Lorne (C).

Källa: Centerpartiet i Stockholm