Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Danmark ber om ursäkt för övergrepp på institutioner. Varför kan inte Sverige göra det?

Den svenska staten bör ge en officiell ursäkt för övergrepp, misshandel, inlåsningar och oetiska experiment som drabbat människor med funktionsnedsättningar.

Just nu visas filmen Sockerexperimentet på bio över hela landet. Den baseras på de verkliga händelser som ägde rum på Vipeholmsanstalten, en institution främst för personer med intellektuell funktionsnedsättning, som tvingades äta sega kolor i en studie om karies. De intagna och deras anhöriga var oftast ovetande om experimentet. De utsättes för fruktansvärt lidande när deras tänder förstördes, fullt medvetet, i ”vetenskapens” namn. Vipeholm var tyvärr inte den enda institutionen i sitt slag där personer med olika typer av funktionsnedsättning placerades och for illa.

Nyligen nåddes vi av beskedet att Danmark ska ge en officiell ursäkt för våld och övergrepp mot intagna på institutioner under åren 1933-1980. Den danska regeringen betonar att många utsatts för saker som även enligt då gällande lag var olagliga.

En officiell ursäkt utlovades redan av Danmarks förra regering. Nu upprepas löftet av den nya regeringen.

– Den svenska staten bör ge en officiell ursäkt för övergrepp, misshandel, inlåsningar och oetiska experiment som drabbat människor med funktionsnedsättningar på institutioner runt om i landet, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

– Dessutom skulle vi vilja se inrättandet av en minnesplats för att hedra offren.

– Vi vill att Sverige ska dra lärdomar av historien, så att detta aldrig upprepas, säger Åsa Strahlemo. De drabbade är en mycket större grupp än de som hållits på institutionerna – även de anställda var offer liksom självklart anhöriga.

– Samtidigt är vi bekymrade över att media ganska ofta rapporterar om felaktigheter och lidande på boenden än idag, säger Åsa Strahlemo.

Källa: DHR
Foto: Anna Drvnik