Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Granskningsnämnden fäller Renées brygga

Granskningsnämnden fäller TV4 för otillbörligt gynnande av företaget Foodora i ett avsnitt av Renées brygga. TV4 riskerar en avgift på 100 000 kronor.

I ett inslag i Renées brygga som sändes i januari i år sågs programledaren och en gäst i programmet ta emot en leverans med tårta och bakelser från matbudsföretaget Fodoora. Företagets vd överlämnade bakverken i en transportväska iklädd företagets rosa kläder och Foodoras logotyp syntes tydligt i bild på kläder och väska. Inslaget anmäldes till granskningsnämnden av en privatperson som uppfattade det som reklam för företaget.

Granskningsnämnden bedömer att TV4 skapade en situation i programmet där exponeringen av Foodoras logotyp, karaktäristiska kläder och transportväska innebar ett påtagligt gynnande av budföretaget. Gynnandet förstärktes också av att gästen pratade positivt om tjänsten. Nämnden fäller inslaget eftersom gynnandet inte var motiverat av ett tillräckligt informations- eller underhållningsintresse. Nu ska nämnden ansöka hos förvaltningsrätten om att TV4 ska betala en avgift om 100 000 kronor (23/00249).

Fakta

Det är enligt en bestämmelse i radio-och tv-lagen förbjudet att otillbörligt gynna kommersiella intressen. Program får inte uppmuntra till köp eller hyra eller framhäva en vara eller tjänst på ett otillbörligt sätt. Syftet är bland annat att förhindra smygreklam. Ett gynnande av ett kommersiellt intresse kan accepteras om det är motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. Vid inspelningar där programföretaget råder över situationen, likt i Renées brygga, ställs enligt nämndens praxis särskilda krav på återhållsamhet när det gäller exponering av varumärken och logotyper. Granskningsnämnden prövar varje år ett flertal program mot denna bestämmelse efter anmälningar från allmänheten.

Övriga fällda ärenden

  • Nämnden fäller ett inslag om terrordåd i Somalia som sänts i SVT:s Rapport och Aktuellt. Inslaget strider mot kravet på saklighet (22/03432).

Källa: Myndigheten för press, radio och tv