Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kvinnors sparvanor kan ge lägre avkastning

Kvinnor föredrar sparkonto för sitt långsiktiga sparande i större utsträckning än män, och väljer dessutom ett något mindre inslag av aktier i sitt fondsparande. De sparar också mindre belopp än män – och lägre lön är inte hela förklaringen. Tillsammans innebär det att kvinnors sparkapital på sikt blir mindre än mäns, visar Swedbanks riskindex och analys. 

En lika stor andel av kvinnor som män sparar, men kvinnor sparar lägre belopp än män. Och det verkar som att det inte enbart är löneskillnaderna mellan könen som spelar in.

– Kvinnors generellt sett lägre arbetsinkomster gör det svårt för många att spara lika stora belopp som män. Det verkar dock inte vara hela förklaringen, för även vid lika inkomst sparar män mer. Det tillsammans med en lägre aktieexponering gör att kvinnors sparkapital är lägre än mäns, säger Madelén Falkenhäll, hållbarhetsekonom på Swedbank.

Män har större sparkapital än kvinnor
En undersökning som Kantar Sifo genomfört på uppdrag av Swedbank visar att skillnaderna i sparkapital mellan kvinnor och män är stora. 34 procent av kvinnor mellan 18 och 66 år har över 300 000 kronor i eget sparkapital, bland män är andelen 43 procent. 20 procent av kvinnorna och 28 procent av männen har 500 000 kronor eller mer i sparade medel, medan två procent av kvinnorna och sex procent av männen har ett sparkapital på mer än två miljoner kronor.

– Långsiktigt sparande är en viktig del i en hållbar privatekonomi genom livet och sparar man smart kan summan växa över tid. Ett litet sparkapital är klokt att spara på ett vanligt konto, det behövs till en buffert. Men det långsiktiga och lite större sparkapitalet bör placeras där det ger avkastning. En för stor del av sparandet på vanligt konto innebär att det växer mindre än det annars hade kunnat göra på sikt, säger Madelén Falkenhäll.

Långsiktigt sparande på konto urholkar värdet över tid
Swedbanks riskindex över kvinnors och mäns placeringar visar att kvinnors aktieexponering i fondsparandet är 94 procent av mäns, det vill säga index är 0,94. Fler kvinnor än män föredrar dessutom att placera sitt långsiktiga sparande på sparkonto. 21 procent av kvinnorna och 15 procent av männen har placerat eller skulle placera sitt långsiktiga sparande på vanligt konto eller fasträntekonto.

– Ett sparande på vanligt sparkonto tappar i värde över tid, eftersom inflationen gör att pengarna blir mindre värda. För att ha samma köpvärde den dagen man ska använda pengarna behöver de ha haft en avkastning på minst samma nivå som inflationen under samma period, säger Madelén Falkenhäll

Med ett sparande på 2 000 kronor per månad i 40 år på ett konto där räntan är i nivå med inflationen kommer sparkapitalet i stort sett vara summan av insättningarna, det vill säga runt en miljon kronor. Om pengarna i stället placeras där de ger en real avkastning på sju procent per år blir summan av sparkapitalet i stället nästan fyra miljoner kronor.

Källa: Swedbank