Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Drygt 4 000 barn kan gratulera två mammor på mors dag

Mödrar kära mödrar, vilka är väl som ni? Snart stundar mors dag, och i Sverige finns drygt en miljon mammor som tillsammans har drygt två miljoner barn under 18 år. Man brukar säga att delad glädje är dubbel glädje, och några av barnen har två mammor att fira på mors dag.

Drygt 4 000 barn i Sverige kan rita två mors dags-kort och gratta två mammor på mors dag. Den traditionella familjen med mamma, pappa, barn har fått sällskap av nya familjekonstellationer.

– Statistiken brukar inte ändra sig särskilt mycket från år till år, och våra senaste officiella siffror från 2021 visar att det i Sverige då fanns drygt 5 400 mammor som levde i samkönade relationer och tillsammans hade de knappt 4 400 barn, säger Karin Lundström, demograf på SCB.

Mest dubbelglädje i Västerbotten, Gotland, Stockholm och Uppsala

Flest mammor som levde tillsammans med en annan mamma fanns 2021 i Västerbottens, Gotlands, Stockholms och Uppsala län. Där levde omkring 6 av
1 000 mammor i samkönade relationer och hade barn under 18 år.

Minst vanligt med mammor i samkönade relationer var det i Jönköpings, Kronobergs, Blekinge och Kalmar län, där omkring 2 av 1 000 mammor levde tillsammans med en annan kvinna och hade barn under 18 år. Totalt i riket utgjorde de kvinnor som levde i samkönade relationer 2021 knappt 5 av 1 000 mammor med barn under 18 år.

Mammor i samkönade relationer med barn under 18 år, antal per 1 000 mammor och antal barn, 2021

Riket 5 412 1 152 688 4,7 4 378
Län Antal mammor i samkönade relationer Antal mammor totalt Mammor i samkönade relationer, antal per 1000 mammor Antal barn till mammor i samkönade relationer
Stockholm 1 690 283 488 6,0 1 341
Uppsala 242 43 179 5,6 213
Södermanland 142 33 006 4,3 107
Östergötland 192 50 308 3,8 164
Jönköping 64 40 393 1,6 57
Kronoberg 46 22 268 2,1 33
Kalmar 64 25 107 2,5 45
Gotland 36 5 885 6,1 34
Blekinge 38 16 402 2,3 26
Skåne 730 159 187 4,6 605
Halland 136 38 583 3,5 114
Västra Götaland 1 020 192 313 5,3 795
Värmland 92 28 899 3,2 73
Örebro 170 32 836 5,2 140
Västmanland 92 30 251 3,0 82
Dalarna 98 29 376 3,3 80
Gävleborg 144 29 739 4,8 109
Västernorrland 118 25 197 4,7 111
Jämtland 36 13 619 2,6 34
Västerbotten 176 28 469 6,2 148
Norrbotten 86 24 183 3,6 67

Källa: SCB:s barn- och familjestatistik

44 000 nyblivna och 300 000 ensamstående mammor

– Till årets mors dag är det även 44 000 förstföderskor i Sverige för vilka kaffekoppen och den vackra buketten kan tas fram för första gången, säger Karin Lundström.

I Sverige finns också nära 300 000 ensamstående mammor som förhoppningsvis firas lite extra på mors dag. Antalet ensamstående mammor den 31 december 2022 var 290 000, av totalt 1 432 000 mammor med hemmaboende barn. Antalet ensamstående mammor med barn under 18 år var under samma tidsperiod drygt 195 000 stycken.

Fakta

Till mammor som lever i samkönade relationer räknas här två kvinnor som antingen är gifta eller har gemensamma barn (genom adoption eller att de har gemensam vårdnad) under 18 år som de bor tillsammans med. Kvinnor som är sambor med en annan kvinna utan att båda har vårdnad om något barn är inte medräknade.

Som mammor generellt räknas kvinnor som bor med egna eller partners barn (om olikkönade par) under 18 år.

Sverige hade 44 000 förstföderskor från april 2022 till och med mars 2023.

Som ensamstående mamma räknas alla som bor ensamma med minst ett av sina barn. Totalen omfattar alla mammor med minst ett hemmaboende barn, oavsett barnets ålder. Föräldrar till barn som inte bor hemma är alltså inte medräknade. Barnet måste vara folkbokfört på samma adress som mamman för att räknas med.

Mors dag firas sedan drygt 100 år
Mors dag firas sista söndagen i maj och är en högtid då barn firar sina mödrar. Mors dags-traditionen har anor långt tillbaka i tiden och syftet har alltid varit att uppmärksamma mammorna. I Sverige började vi fira mors dag på allvar först 1919. Då på initiativ av bland annat författarinnan Cecilia Bååth-Holmberg. Högtiden firas fortfarande i Sverige enligt Cecilias förslag – den sista söndagen i maj. Hon menade att det då fanns gott om blommor och grönt att plocka i hela landet. Att ge blommor till sin mamma på mors dag är en allmänt etablerad tradition som många fortfarande anser vara ett viktigt inslag.

Källa: SCB

Bild: Genrebild. Foto: Vyacheslav Argenberg