Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Näringslivets lönsamhet ökade under första kvartalet

Det svenska näringslivets rörelseresultat steg med 6,1 procent under första kvartalet i år, jämfört med samma kvartal i fjol. Det visar ny statistik som SCB från och med nu publicerar fyra gånger per år.

Rörelseintäkterna steg med 11,7 procent och rörelsekostnaderna exklusive personalkostnader ökade med 13,3 procent. Personalkostnaderna i näringslivet ökade inte i samma takt, de steg med 7,9 procent.

Rörelsemarginalen – det vill säga andelen av omsättningen som blir kvar till avskrivningar, räntor, skatt och vinst efter att kostnaderna täckts – minskade under första kvartalet jämfört med samma period i fjol.

– Trots att rörelsemarginalen minskar som andel av intäkterna ökar näringslivets rörelseresultat i kronor. Ökningen drivs främst av en högre intäktsnivå, men även av att personalkostnaderna utvecklats i en jämförelsevis långsammare takt, säger Sebastian Rask, statistiker på SCB.

Näringslivets rörelseresultat, i miljarder kronor

Totala näringslivet Kvartal 1 2022 Kvartal 2 2022 Kvartal 3 2022 Kvartal 4 2022 Kvartal 1 2023
Rörelseintäkter 2 556 2 859 2 671 3 134 2 854
Utveckling i procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år         11,7
Rörelsekostnader, exklusive av- och nedskrivningar och personalkostnader 1 864 2 066 1 967 2 320 2 112
Utveckling i procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år         13,3
Personalkostnader 444 468 441 462 479
Utveckling i procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år         7,9
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 244 325 263 352 263
Utveckling i procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år         6,1
Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, i procent 9,7 11,4 9,8 11,2 9,2

Fakta: Om statistiken

Undersökningen ekonomisk statistik på kvartal är en samlingsundersökning som mäter näringslivets rörelseresultat, bruttoinvesteringar och lagerinvesteringar. Resultaträkningsuppgifter samlas in från 400 större företag inom ett 50-tal olika branscher. Från övriga företag sammanställs uppgifter om moms- och arbetsgivardeklarationer. Undersökningen ger en uppskattning av näringslivets rörelseresultat före av- och nedskrivningar och fördelat på olika resultatposter.

I slutet av 2023 publiceras även siffror över utvecklingen inom ett fåtal större branscher, till exempel varor och tjänster.

En utförlig dokumentation om statistiken kommer att finnas med när statistiken för det första kvartalet 2024 publiceras.

Ekonomisk statistik på kvartal är statistik under uppbyggnad, från och med 2024 beräknas undersökningen bli officiell statistik.

Källa: SCB

Foto: Roger W , Sarasota, Florida, U.S.A.