Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rekordmånga nya polisaspiranter

Om en vecka börjar cirka 900 polisstudenter sin aspirantutbildning vilket är en toppnotering. Med drygt 3000 polisstudenter under utbildning kommer aspirantkullarna även framöver vara större.

– Jag vill först och främst välkomna de nya aspiranterna. Ni är mycket efterlängtade ute i lokalpolisområdena och är ett viktigt tillskott till vårt brottsbekämpande uppdrag. Det intensiva tillväxtarbete som pågår inom polisen börjar nu märkas av genom att våra aspirantkullar blir större än tidigare, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Den 5 juni påbörjar polisstudenterna sin aspirantutbildning runt om i landet.

Aspiranterna har gått både grundutbildningen till polisman och den funktionsinriktade polisutbildningen. Efter avslutad grundutbildning anställs huvuddelen som ingripandepoliser i lokalpolisområdena för att ytterligare bidra till att öka den lokala närvaron. De som gått den funktionsinriktade polisutbildningen kommer verka som specialister med polismans befogenhet i sina tidigare funktioner, som bland annat analytiker, utredare och it-forensiker.

I juni börjar även 86 nya polisstudenter den funktionsinriktade polisutbildningen.

Fakta

  • Vid utgången av april månad 2023 hade Polismyndigheten 35 843 anställda, varav 22 516 poliser och 13 327 civilanställda.
  • I samband med att polisstudenterna går ut på aspirantutbildningen kommer antalet poliser vara cirka 23 300 vilket är fler poliser än någonsin.
  • Aspirantutbildningen genomförs två gånger per år och sker de sista 6 månaderna på polisutbildningen.
  • Polismyndigheten har i dagsläget drygt 3000 polisstudenter under utbildning.